Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Pejarakan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA 2 Probolinggo MA Negeri 131135130002 510 49 12 27 2 7
2 MTS 2 Probolinggo MTS Negeri 121135130002 589 53 9 29 1 3
3 MI Hidayatul Islamiyah MI Swasta 111235130294 80 12 1 6 1 0
4 RA Hidayatul Islamiyah RA Swasta 101235130245 26 3 1 3 0 0
5 MTS Ichyaul Islam MTS Swasta 121235130038 82 12 1 8 0 0
6 MA Ihyaul Islam MA Swasta 131235130046 71 9 1 9 0 0
7 RA Islamiyah RA Swasta 101235130246 63 5 1 6 0 0
8 MI Izzatul Mutaallimin MI Swasta 111235130299 76 6 1 8 0 0
9 MTS Izzatul Mutaallimin MTS Swasta 121235130172 42 8 1 4 0 0
10 RA Izzatul Muta`allimin RA Swasta 101235130248 30 2 1 2 0 0
11 RA Khalafiyah Syafi`iyah RA Swasta 101235130243 15 4 1 2 0 0
12 MI Khalafiyah Syafi`iyah Tanjung MI Swasta 111235130297 87 11 1 6 0 0
13 MI Khalafiyah Syafiiyah Zaha Putra MI Swasta 111235130291 72 9 1 6 0 0
14 MI Khalafiyah Syafiiyah Zaha Putri MI Swasta 111235130295 83 13 1 7 0 0
15 MI Mi Ihyaul Islam MI Swasta 111235130293 74 14 1 6 0 0
16 MI Mi Islamiyah MI Swasta 111235130292 36 10 1 6 0 0
17 MA Model Zainul Hasan MA Swasta 131235130045 234 35 1 15 1 1
18 MI Nidhamiyah MI Swasta 111235130300 96 9 1 6 1 0
19 RA Nidhamiyah RA Swasta 101235130250 69 2 1 2 0 0
20 RA Nurul Hasan RA Swasta 101235130247 38 4 1 2 0 0
21 MI Raudlatul Ulum MI Swasta 111235130296 91 8 1 6 0 0
22 MI Salafiyah MI Swasta 111235130290 104 11 1 6 0 0
23 MTS Salafiyah MTS Swasta 121235130039 69 15 1 8 0 0
24 RA Salafiyah RA Swasta 101235130244 59 6 1 4 0 0
25 MA SALAFIYAH MA Swasta 131235130043 29 13 1 3 0 0
26 MA Uswatun Hasanah MA Swasta 131235130044 92 10 1 10 0 0
27 MI Uswatun Hasanah MI Swasta 111235130298 112 7 1 6 0 0
28 MTS Uswatun Hasanah MTS Swasta 121235130143 117 19 1 8 1 0
29 RA Uswatun Hasanah RA Swasta 101235130249 52 5 1 4 0 0
30 MA Zainul Hasan 1 Genggong MA Swasta 131235130042 870 67 1 35 1 3
31 MTS Zainul Hasan 1 Genggong MTS Swasta 121235130040 1,136 75 6 43 1 1
Total 5,104 506 55 293 9 15*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.