Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Krejengan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA Al Husna MA Swasta 131235130059 160 10 1 11 0 0
2 MI Al Husna MI Swasta 111235130266 175 13 1 9 0 0
3 MTS Al - Islamiyah MTS Swasta 121235130020 75 13 2 16 1 2
4 MA Al-Muttahidah MA Swasta 131235130021 85 11 1 3 1 1
5 MA Darut Tauhid MA Swasta 131235130025 109 15 1 6 1 1
6 MI Darut Tauhid MI Swasta 111235130284 71 12 1 6 0 0
7 MTS Darut Tauhid MTS Swasta 121235130077 95 15 2 6 1 1
8 RA Darut Tauhid RA Swasta 101235130226 44 3 1 2 0 0
9 MTS Fathul Arifin MTS Swasta 121235130108 41 7 1 3 0 0
10 RA Fathul Arifin RA Swasta 101235130221 79 6 1 4 1 0
11 RA Ihyaus Sunnah RA Swasta 101235130242 47 3 1 2 0 0
12 MI Irtiqoiyah MI Swasta 111235130267 67 10 1 6 1 0
13 MI Izzul Islam MI Swasta 111235130278 98 11 2 6 0 0
14 MI Kholafiyah Syafiiyah MI Swasta 111235130280 76 11 1 6 0 0
15 MI Mis Al-Azhar MI Swasta 111235130268 96 9 1 6 0 0
16 MI Mis Hidayatul Mutaallimin MI Swasta 111235130287 62 8 1 6 2 0
17 MI Mis Manbaul Ulum MI Swasta 111235130279 73 11 1 6 0 0
18 MI Mis Miftahul Ulum MI Swasta 111235130286 84 10 3 6 1 1
19 MI Mis Nurul Islam MI Swasta 111235130285 76 13 1 7 0 0
20 MI Mis Raudlatul Faizin MI Swasta 111235130283 88 11 1 6 0 0
21 MI Mis Syu`batul Kholafiyah MI Swasta 111235130269 78 10 1 6 1 0
22 MTS MTs Al Husna MTS Swasta 121235130111 125 13 1 6 0 0
23 MTS Mts, Al Muttahidah MTS Swasta 121235130103 74 18 1 6 0 0
24 MTS Mtss Raudlatul Mutaallimin MTS Swasta 121235130021 102 11 1 6 0 0
25 MA Nurud Da`wah MA Swasta 131235130023 53 7 1 3 0 0
26 MTS Nurud Da`wah MTS Swasta 121235130006 44 9 1 3 0 0
27 MI Nurul Hidayah MI Swasta 111235130272 88 13 1 6 0 1
28 MTS Nurul Hidayah MTS Swasta 121235130011 67 10 1 3 0 0
29 MA Nurul Istifadah MA Swasta 131235130067 66 16 1 4 0 0
30 MTS Nurul Istifadah MTS Swasta 121235130007 51 12 1 3 0 0
31 RA Nurul Istifadah RA Swasta 101235130241 42 5 1 2 0 0
32 MI Nurul Ulum MI Swasta 111235130277 74 8 1 6 0 0
33 RA Nurul Ulum RA Swasta 101235130225 39 4 1 2 0 0
34 RA Ra Al Azhar RA Swasta 101235130239 35 1 1 2 0 0
35 RA Ra Al Husna RA Swasta 101235130222 89 6 1 4 0 0
36 RA Ra. Ar-Rahman RA Swasta 101235130238 50 3 1 2 0 0
37 RA Ra Arroufi RA Swasta 101235130349 39 3 1 2 0 0
38 RA Ra Barokatul Hasan RA Swasta 101235130236 30 2 1 2 0 0
39 RA Ra Irtiqoiyah RA Swasta 101235130240 47 2 1 2 0 0
40 RA Ra Izzul Islam RA Swasta 101235130232 64 4 1 2 0 0
41 RA Ra.khalafiyah Syafiiyah RA Swasta 101235130234 53 3 1 2 0 0
42 RA Ra Manbaul Ulum RA Swasta 101235130235 38 3 1 2 0 0
43 RA Ra Miftahul Hasanain RA Swasta 101235130320 30 2 1 2 0 0
44 RA Ra Miftahul Ulum RA Swasta 101235130230 36 3 1 2 0 0
45 RA Ra Nurul Hidayah RA Swasta 101235130231 43 3 1 2 0 0
46 RA Ra Nurul Islam RA Swasta 101235130237 32 3 1 2 0 0
47 RA Ra Raudlatul Islamiyah RA Swasta 101235130229 51 4 1 2 0 0
48 RA Ra Raudlatul Mutaallimin RA Swasta 101235130228 60 4 1 2 0 0
49 RA Ra Raudlatul Muta`allimin RA Swasta 101235130224 46 5 1 3 0 0
50 RA Raudlatul Faizin RA Swasta 101235130401 43 2 1 2 0 0
51 MI Raudlatul Mutaallimin MI Swasta 111235130264 95 9 1 6 0 0
52 MI Raudlatul Mutaallimin MI Swasta 111235130273 106 10 1 6 0 0
53 MI Raudlatul Mutaallimin MI Swasta 111235130288 81 15 1 6 0 0
54 RA Raudlatul Muta`allimin RA Swasta 101235130223 36 4 1 2 0 0
55 MA RAUDLATUL MUTAALLIMIN MA Swasta 131235130061 93 1 1 7 0 0
56 MI Raudlatul Ulum MI Swasta 111235130282 81 12 1 6 0 0
57 RA Raudlatul Ulum RA Swasta 101235130227 51 4 1 2 0 0
58 MA Sirajul Ulum MA Swasta 131235130082 30 11 1 3 0 0
59 MI Sirajul Ulum MI Swasta 111235130281 173 12 1 9 1 0
60 MTS Sirajul Ulum MTS Swasta 121235130112 61 14 1 5 0 0
61 RA Sirajul Ulum RA Swasta 101235130220 79 5 1 4 0 0
62 MA Sunan Ampel MA Swasta 131235130022 82 17 1 3 1 1
63 MTS Sunan Ampel MTS Swasta 121235130107 102 14 1 5 1 1
64 RA Syafiiyah RA Swasta 101235130233 37 2 1 2 0 0
65 MI Tarbiyatul Islamiyah MI Swasta 111235130265 82 9 1 6 0 0
66 MA Zainul Hasan 3 MA Swasta 131235130024 148 14 1 6 0 0
Total 4,727 544 71 294 13 9*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.