Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Leces

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI Ainul Yaqin MI Swasta 111235130021 230 21 1 12 1 0
2 MTS Al Falah MTS Swasta 121235130057 68 9 1 3 1 0
3 RA Al Hidayah RA Swasta 101235130356 45 4 1 4 0 0
4 RA Al-Iman RA Swasta 101235130347 24 4 1 2 0 0
5 MTS Al Khoiriyah MTS Swasta 121235130027 48 5 1 7 0 0
6 MA Al-Khoiriyah MA Swasta 131235130029 148 15 3 9 0 0
7 RA Al Mansyuriyah RA Swasta 101235130393 9 1 1 0 0 0
8 MI Darul Ulum MI Swasta 111235130031 71 9 1 6 1 0
9 RA Darul Ulum RA Swasta 101235130015 16 3 1 2 0 0
10 MI Hidayatul Islam MI Swasta 111235130027 64 9 1 6 0 0
11 MTS Hidayatul Islam MTS Swasta 121235130032 59 11 1 8 0 2
12 RA Hikmatul Hasanah RA Swasta 101235130354 25 4 1 2 0 0
13 MI HIKMATUL HASANAH MI Swasta 111235131005 14 8 1 4 1 0
14 MA Hikmatul Ulum MA Swasta 131235130063 67 6 1 3 1 2
15 MTS Hikmatul Ulum MTS Swasta 121235130031 108 12 1 4 1 3
16 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235130030 31 4 1 6 0 0
17 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235130058 98 11 1 3 0 0
18 MI Misbahut Tholibin MI Swasta 111235130025 65 8 1 6 0 0
19 RA Misbahut Tholibin RA Swasta 101235130014 25 4 1 2 0 0
20 RA Nawa Kartika RA Swasta 101235130363 17 7 1 3 0 0
21 MI Nurul Hikmah MI Swasta 111235130032 19 7 1 6 0 0
22 MTS Nurul Hikmah MTS Swasta 121235130165 2 1 1 0 0 0
23 RA Nurul Huda RA Swasta 101235130011 37 3 1 2 0 0
24 MI Nurul Islam MI Swasta 111235130024 42 6 1 7 0 0
25 RA Nurul Islam RA Swasta 101235130345 10 3 1 2 0 0
26 MI Nurul Jadid MI Swasta 111235130039 42 9 1 7 0 0
27 MI Nurul Ulum MI Swasta 111235130026 49 14 1 6 0 0
28 MTS Nurul Ulum MTS Swasta 121235130059 36 9 1 3 0 0
29 MA Nurur Rahmah MA Swasta 131235130028 62 9 1 16 1 0
30 MI Nurur Rahmah MI Swasta 111235130033 91 11 1 6 0 0
31 MTS Nurur Rahmah MTS Swasta 121235130029 64 7 1 3 1 2
32 RA Ra Darul Ulum Ii RA Swasta 101235130359 14 3 1 2 0 0
33 RA Ra Nurur Rahmah RA Swasta 101235130348 22 2 1 2 0 0
34 MI Raudlatul Ulum MI Swasta 111235130038 90 6 1 6 0 0
35 RA Raudlatul Ulum RA Swasta 101235130797 43 2 1 2 0 0
36 MI Riyadlus Sholihin MI Swasta 111235130035 107 9 1 6 1 0
37 MI Sabilal Muhtadin MI Swasta 111235130034 112 11 1 6 0 0
38 MA Sullamul Hidayah MA Swasta 131235130065 97 10 1 6 0 1
39 MI Sullamul Hidayah MI Swasta 111235130036 146 10 2 6 1 0
40 MTS Sullamul Hidayah MTS Swasta 121235130028 155 13 2 6 0 0
41 RA Sullamul Hidayah RA Swasta 101235130012 49 4 1 2 0 0
42 RA Tarbiyatul Mubtadi`in RA Swasta 101235130357 16 3 1 2 0 0
43 MI TARBIYATUL MUBTADIIN MI Swasta 111235131007 5 1 1 5 0 0
44 MA Thoyyib Hasyim MA Swasta 131235130027 90 19 1 9 1 1
45 MTS Thoyyib Hasyim MTS Swasta 121235130009 155 16 1 6 0 0
46 MTS Zainul Hasan 2 MTS Swasta 121235130167 44 13 1 3 1 2
47 MI Zainul Irsyad MI Swasta 111235130028 92 9 1 6 1 0
48 MTS Zainul Irsyad MTS Swasta 121235130030 151 12 1 5 1 1
49 RA Zainul Irsyad RA Swasta 101235130013 30 2 1 2 0 0
Total 3,104 379 53 232 14 14*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.