Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Bantaran

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA AL - ARIFIN MA Swasta 131235130096 19 13 3 5 1 1
2 MI Bustanul Ulum MI Swasta 111235130005 76 10 1 6 0 0
3 MTS Bustanul Ulum MTS Swasta 121235130171 47 4 1 3 0 0
4 MTS DARUL HIKMAH AL-ISLAMY MTS Swasta 121235130787 14 10 4 2 1 0
5 MI Darul Maarif MI Swasta 111235130007 94 9 1 6 0 0
6 MTS Darul Ma`arif MTS Swasta 121235130178 30 9 1 3 0 0
7 RA Darul Ma`arif RA Swasta 101235130008 16 4 1 2 0 0
8 MI Darul Mutaallimin MI Swasta 111235130008 92 12 1 6 0 0
9 MTS Darul Muta`allimin MTS Swasta 121235130076 43 5 1 4 0 0
10 MTS Darul Ulum MTS Swasta 121235130159 27 7 1 5 1 0
11 MI Darul Ulum Bantaran MI Swasta 111235130010 95 9 1 6 0 0
12 MI Darul Ulum Karanganyar MI Swasta 111235130009 41 9 1 6 0 0
13 MI Daru Mafatihil Ulum MI Swasta 111235130006 91 12 1 6 1 1
14 MTS Daru Mafatihil Ulum MTS Swasta 121235130012 55 10 1 3 1 1
15 MTS Darun Najjah MTS Swasta 121235130054 33 9 1 3 1 1
16 MI Infarul Ghay MI Swasta 111235130011 78 10 1 6 1 0
17 MTS Irsyaduddiniyah MTS Swasta 121235130010 67 12 1 3 0 0
18 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235130012 56 9 1 7 0 0
19 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235130013 70 8 1 6 0 0
20 MTS Miftahul Huda MTS Swasta 121235130053 30 4 1 3 0 0
21 RA Miftahul Huda RA Swasta 101235130335 82 3 1 3 0 0
22 MA Miftahul Ulum MA Swasta 131235130077 50 8 1 3 0 0
23 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235130015 163 16 1 10 0 0
24 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235130084 183 14 1 6 1 2
25 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235130004 73 5 1 4 0 0
26 MA Miftahul Ulum An-Nur MA Swasta 131235130070 75 13 1 12 1 0
27 MI Miftahul Ulum Legundi MI Swasta 111235130014 71 10 1 7 0 0
28 MTS Miftahul Ulum Tempuran MTS Swasta 121235130085 50 9 1 3 0 0
29 MI Nurul Hikmah MI Swasta 111235130376 57 5 1 6 0 0
30 RA Nurul Hikmah RA Swasta 101235130010 25 1 1 2 0 0
31 MI Nurul Huda MI Swasta 111235130016 49 9 1 6 1 1
32 RA Nurul Huda RA Swasta 101235130009 25 3 1 2 0 0
33 MI Nurul Jadid MI Swasta 111235130017 37 9 1 6 0 0
34 MI Nurul Ulum MI Swasta 111235130018 55 6 1 6 0 0
35 RA Nurul Ulum Al-Arief RA Swasta 101235130007 9 1 1 2 0 0
36 MI Nurul Yaqin MI Swasta 111235130019 38 9 1 6 0 0
37 MI Nurur Rohmah MI Swasta 111235130397 41 5 1 6 0 0
38 RA Nurur Rohmah RA Swasta 101235130396 34 1 1 2 0 0
39 RA Ra Bustanul Ulum RA Swasta 101235130005 23 3 1 2 0 0
40 RA Ra Darul Ulum Bantaran RA Swasta 101235130006 24 5 1 2 0 0
41 RA Ra Nurul Yaqin Bantaran RA Swasta 101235130332 17 2 1 2 0 0
42 MA Ummul Quro MA Swasta 131235130001 231 20 1 8 1 0
43 MI Ummul Quro MI Swasta 111235130020 51 8 1 6 0 0
44 MTS Ummul Quro MTS Swasta 121235130008 174 22 1 9 0 0
Total 2,711 362 49 212 11 7*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.