Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA Ainul Huda MA Swasta 131235120042 91 15 3 10 1 1
2 RA Al Amin RA Swasta 101235120096 30 1 1 0 0 0
3 RA Al Hikmah RA Swasta 101235120036 24 3 1 2 0 0
4 MI Al Ihsan MI Swasta 111235120056 80 12 1 8 1 0
5 RA Al-Ihsan RA Swasta 101235120008 4 5 1 6 0 0
6 RA Al-Ikhlas RA Swasta 101235120034 2 4 1 4 0 0
7 RA Al Khodijah RA Swasta 101235120086 22 4 1 1 0 0
8 RA Al Wathoniyah RA Swasta 101235120039 41 1 1 3 0 0
9 RA Baitur Rahman RA Swasta 101235120032 22 4 1 0 0 0
10 RA Ibrahimy RA Swasta 101235120055 148 11 1 8 0 0
11 MA MA Salafiyah Syafi`iyah Sukorejo MA Swasta 131235120015 107 1 1 17 0 0
12 MA Miftahul Arifin MA Swasta 131235120041 32 10 4 3 0 0
13 MI Miftahul Arifin MI Swasta 111235120003 52 9 1 6 0 0
14 MTS Miftahul Arifin MTS Swasta 121235120039 70 7 1 3 1 1
15 RA Miftahul Arifin RA Swasta 101235120002 6 4 1 0 0 0
16 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235120052 98 10 1 6 0 0
17 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235120050 62 12 1 3 0 0
18 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235120035 94 6 1 6 0 0
19 MI Miftahun Najah MI Swasta 111235120072 49 9 2 6 1 1
20 RA Miftahun Najah RA Swasta 101235120030 50 5 1 2 0 0
21 RA Miftahus Surur RA Swasta 101235120062 31 5 1 2 0 0
22 MTS Nur Ibrahimy MTS Swasta 121235120082 80 16 1 3 1 0
23 MA Nurul Falah MA Swasta 131235120046 45 10 1 6 0 0
24 MTS Nurul Falah MTS Swasta 121235120052 42 12 1 3 0 0
25 RA Nurul Falah RA Swasta 101235120138 30 4 1 2 0 0
26 RA Nurul Huda RA Swasta 101235120009 24 1 1 0 0 0
27 MA Nurul Jadid MA Swasta 131235120054 64 18 1 3 0 0
28 MTS Nurul Jadid MTS Swasta 121235120055 61 7 1 3 1 0
29 MTS Salafiyah Syafiiyah Putra MTS Swasta 121235120054 92 22 3 9 1 1
30 MTS Salafiyah Syafiiyah Putri MTS Swasta 121235120051 113 16 1 7 1 2
31 MI Ss Nurul Huda MI Swasta 111235120055 36 1 1 6 0 0
32 RA Sunan Giri RA Swasta 101235120038 40 4 1 3 0 0
33 RA Sunan Kudus RA Swasta 101235120088 21 3 1 2 0 0
Total 1,763 252 41 143 8 6*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.