Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Panji

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI 1 Situbondo MI Negeri 111135120001 239 20 8 15 1 0
2 MTS 1 Situbondo MTS Negeri 121135120001 562 58 20 49 0 0
3 MA 2 Situbondo MA Negeri 131135120002 655 48 13 24 0 0
4 RA Al-Falah RA Swasta 101235120091 50 4 1 2 0 0
5 RA Al Hikmah RA Swasta 101235120098 28 5 1 2 0 0
6 MI Al-Ikhlas MI Swasta 111235120057 91 14 3 6 1 1
7 RA Al Masyhuriyah RA Swasta 101235120127 19 2 1 2 0 0
8 RA Al Muttaqin RA Swasta 101235120026 28 1 1 2 0 0
9 RA Baitul Ma'mur RA Swasta 101235120025 43 8 1 6 0 0
10 MA Darun Najah MA Swasta 131235120002 10 10 1 7 2 0
11 MI Darun Najah MI Swasta 111235120066 160 15 1 6 0 0
12 MTS Darun Najah MTS Swasta 121235120036 56 8 1 3 0 0
13 MA Ibrahimy Wali Songo MA Swasta 131235120001 1,560 31 6 32 0 0
14 MI Ibrahimy Wali Songo MI Swasta 111235120069 45 12 1 6 0 0
15 MTS Ibrohimy Walisongo MTS Swasta 121235120002 1,082 35 1 30 0 0
16 MA Mabdaul Arifin MA Swasta 131235120004 27 11 1 3 1 0
17 MTS Mabdaul Arifin MTS Swasta 121235120044 30 5 1 3 0 0
18 MI Multiple Sarina MI Swasta 111235120091 39 15 1 6 1 0
19 MI Nu 01 Al-Khairiyah MI Swasta 111235120032 94 11 1 7 1 0
20 MI Nurul Abror MI Swasta 111235120081 60 9 1 6 1 0
21 MA Nurul Fatah MA Swasta 131235120003 40 6 1 3 1 1
22 MI Nurul Fatah MI Swasta 111235120068 29 6 1 6 0 0
23 MTS Nurul Fatah MTS Swasta 121235120041 42 9 1 3 0 0
24 RA Nurul Firdaus RA Swasta 101235120114 38 3 1 2 0 0
25 MA Nurul Musthafa MA Swasta 131235120049 33 1 1 3 0 0
26 MTS Nurul Musthafa MTS Swasta 121235120070 73 14 1 3 0 0
27 RA Nurur Rahman RA Swasta 101235120104 14 2 1 0 0 0
28 RA Perwanida 1 RA Swasta 101235120046 81 7 1 5 0 0
29 RA Ra Al Mukhtar RA Swasta 101235120108 31 3 1 4 1 1
30 MTS Raudlatul Mustarsyidin MTS Swasta 121235120081 32 11 1 3 0 0
31 MI Raudlatut Thalibin MI Swasta 111235120001 122 13 1 6 0 0
32 RA Raudlatut Thalibin RA Swasta 101235120001 45 1 1 2 0 0
33 MI Salafiyah Syafiiyah Putra MI Swasta 111235120053 73 13 1 6 0 0
34 MI Salafiyah Syafi`iyah Putri MI Swasta 111235120059 72 17 3 6 0 1
35 MI Salafus Shabirin MI Swasta 111235120061 87 13 1 6 0 0
36 MI Sunan Giri MI Swasta 111235120073 91 4 1 11 0 0
37 MI Sunan Muria MI Swasta 111235120080 61 13 1 8 1 0
38 MI Terpadu Al-Hikmah MI Swasta 111235120085 129 2 1 7 0 0
39 MTS Walisongo MTS Swasta 121235120017 897 24 1 16 0 0
40 MA WALI SONGO LILBANAT MA Swasta 131235120069 307 26 5 13 1 2
41 MTS Yanbu`ul Ulum MTS Swasta 121235120018 72 13 1 5 1 3
42 RA Yanbu`ul Ulum RA Swasta 101235120042 7 1 1 0 0 0
Total 7,254 524 93 335 13 9*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.