Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA 1 Situbondo MA Negeri 131135120001 163 42 11 18 0 0
2 MA Al Amanah MA Swasta 131235120033 82 1 1 6 0 0
3 MTS Al-Amanah MTS Swasta 121235120047 170 15 1 9 0 0
4 RA Al Barokah RA Swasta 101235120064 21 1 1 0 0 0
5 MI Al-Barokah MI Swasta 111235120084 71 11 1 6 0 0
6 MTS Al-Barokah MTS Swasta 121235120083 48 10 1 3 1 0
7 RA Al-Furqon RA Swasta 101235120110 34 4 1 2 0 0
8 MTS Al Hikmah MTS Swasta 121235120024 93 10 1 3 1 1
9 RA Al-Hikmah RA Swasta 101235120066 35 6 1 2 0 0
10 MI Al - Hikmatul Islamiyah MI Swasta 111235120070 119 16 1 6 0 0
11 RA Al Kautsar RA Swasta 101235120111 44 6 1 3 0 0
12 RA Al Muhajirin RA Swasta 101235120113 4 2 1 3 0 0
13 MA Al Musyawwir MA Swasta 131235120048 93 15 2 5 1 2
14 RA At - Taqwa RA Swasta 101235120071 39 5 1 2 0 0
15 MI Badril Huda MI Swasta 111235120009 116 11 1 6 0 0
16 RA Badril Huda RA Swasta 101235120136 26 5 1 2 0 0
17 MA Burhanul Abrar MA Swasta 131235120030 175 15 1 9 1 5
18 MI Burhanul Abrar MI Swasta 111235120004 66 9 1 6 0 0
19 MTS Burhanul Abrar MTS Swasta 121235120005 162 15 1 6 0 0
20 RA Bustanul Amin RA Swasta 101235120029 17 1 1 0 0 0
21 MA Bustanul Faizin MA Swasta 131235120032 204 23 1 9 1 1
22 MTS Bustanul Faizin MTS Swasta 121235120030 204 32 3 12 1 1
23 RA Cendekia Al Kautsar RA Swasta 101235120112 22 1 1 2 0 0
24 MI Darul Hikmah Al-Fatimiyah MI Swasta 111235120067 204 12 1 9 1 0
25 MTS Harral Fattah MTS Swasta 121235120085 24 13 1 3 0 0
26 RA Hasanur Rohim RA Swasta 101235120021 6 1 1 0 0 0
27 RA Ibnu Kholdun Al Hasyimi RA Swasta 101235120119 44 8 1 4 0 0
28 RA Ibrahimy RA Swasta 101235120079 36 4 1 2 0 0
29 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235120093 17 9 1 7 0 0
30 RA Mambaul Ulum RA Swasta 101235120010 36 3 1 2 0 0
31 RA MAWAR AR-RAHMAH RA Swasta 101235120144 1 4 1 2 0 0
32 MTS Miftahul Jannah MTS Swasta 121235120084 59 14 1 3 0 0
33 MA Miftahul Ulum MA Swasta 131235120029 149 26 1 12 1 3
34 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235120043 56 16 1 13 0 0
35 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235120001 344 33 3 19 1 2
36 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235120133 31 1 1 2 0 0
37 MTS MTs Badril Huda MTS Swasta 121235120075 50 11 1 3 0 0
38 MA Nurul Amin MA Swasta 131235120043 74 11 1 6 0 0
39 MTS Nurul Amin MTS Swasta 121235120029 127 17 1 6 1 1
40 MTS NURUL HIDAYAH MTS Swasta 121235120102 9 2 6 2 0 0
41 MA Nurul Hikmah MA Swasta 131235120037 51 11 1 3 0 0
42 RA Nurul Hikmah RA Swasta 101235120003 45 6 1 3 0 0
43 MI Nurul Khairiyah MI Swasta 111235120082 71 9 1 6 0 1
44 RA Nurul Khairiyah RA Swasta 101235120105 14 3 1 0 0 0
45 RA Nurul Munir RA Swasta 101235120027 18 1 1 0 0 0
46 MTS Nurul Wafa MTS Swasta 121235120004 238 30 1 18 0 0
47 MA Nurul Yaqin MA Swasta 131235120031 156 23 1 10 0 0
48 MI Nurul Yaqin MI Swasta 111235120007 106 11 2 6 1 1
49 MTS Nurul Yaqin MTS Swasta 121235120006 117 19 4 6 2 3
50 MA Nurut Taqwa MA Swasta 131235120035 79 15 1 5 0 0
51 RA Raudlatul Jannah RA Swasta 101235120134 17 1 1 0 0 0
52 MA Raudlatul Ulum MA Swasta 131235120034 38 1 1 5 0 0
53 MTS Raudlatul Ulum MTS Swasta 121235120003 177 14 1 12 0 0
54 MI Syamsul Jinan MI Swasta 111235120008 83 14 1 6 1 0
55 MTS Syamsul Jinan MTS Swasta 121235120076 65 11 1 4 0 0
56 RA Syamsul Jinan RA Swasta 101235120005 22 3 1 2 0 0
57 MA SYAMSUL JINAN MA Swasta 131235120067 18 9 1 3 0 0
58 MA SYEKH ABDUL QODIR JAILANI MA Swasta 131235120066 60 14 4 6 1 1
Total 4,650 636 85 310 15 22*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.