Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Tenggarang

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA Ainul Yaqin Kasemek RA Swasta 101235110087 16 1 1 2 0 0
2 MA Al Falah MA Swasta 131235110008 91 22 1 13 0 0
3 MI Al Falah MI Swasta 111235110071 74 13 1 6 0 0
4 MTS Al Falah Kajar MTS Swasta 121235110060 111 15 1 5 0 0
5 RA Al Falah Kajar RA Swasta 101235110137 20 4 1 2 0 0
6 MA Al Hidayah Bataan MA Swasta 131235110023 87 13 1 7 0 0
7 MI AL HIDAYAH BATAAN MI Swasta 111235110117 14 7 1 1 1 0
8 MTS Al Hidayah Tenggarang MTS Swasta 121235110061 91 10 1 6 0 0
9 RA Al Hidayah Tenggarang RA Swasta 101235110134 143 13 1 19 0 0
10 MI Al Huda Dawuhan MI Swasta 111235110105 58 11 1 7 0 0
11 RA Al Huda Dawuhan RA Swasta 101235110088 50 5 1 3 0 0
12 RA Al Ibrohimi Pekalangan RA Swasta 101235110089 31 3 1 2 0 0
13 RA Al Mubarak RA Swasta 101235110140 24 3 1 2 0 0
14 RA Al Muhibbin Sumber Salam RA Swasta 101235110168 35 4 1 2 0 0
15 RA Arrahmah Bataan RA Swasta 101235110090 43 4 1 2 0 0
16 MA Bahrul Ulum Tangsil Kulon MA Swasta 131235110029 71 11 1 3 1 0
17 MI Bahrul Ulum Tangsil Kulon MI Swasta 111235110112 62 7 1 6 1 0
18 MTS Bahrul Ulum Tangsil Kulon MTS Swasta 121235110062 65 12 1 6 1 0
19 RA Baitur Rohman RA Swasta 101235110144 23 5 1 2 0 0
20 RA Darul Hikmah RA Swasta 101235110172 9 6 1 2 0 0
21 MA Darul Hikmah Koncer Kidul MA Swasta 131235110038 34 17 1 3 2 0
22 MTS Darul Hikmah Koncer Kidul MTS Swasta 121235110124 39 10 1 3 0 0
23 MA Darul Muhajirin Pekalangan MA Swasta 131235110055 6 6 1 4 0 0
24 MTS Darul Muhajirin Pekalangan MTS Swasta 121235110136 5 11 1 3 0 0
25 MI Darus Salam Sumber Salam MI Swasta 111235110072 56 16 1 6 0 0
26 RA Mambaul Ulum Pekalangan RA Swasta 101235110091 26 3 1 2 0 0
27 RA Masyithoh Maarif Kajar RA Swasta 101235110141 58 7 1 3 0 0
28 MTS Miftahul Ulum Lombok Kulon MTS Swasta 121235110078 50 8 2 3 0 0
29 MI Nurul Anwar Koncer MI Swasta 111235110073 65 11 1 6 0 0
30 RA Nurul Asbab Pekalangan RA Swasta 101235110092 18 4 1 2 0 0
31 RA Nurul Hasan RA Swasta 101235110093 54 4 1 2 0 0
32 MI Nurul Hidayah Koncer Kidul MI Swasta 111235110074 103 13 1 6 0 0
33 MTS Nurul Hidayah Koncer Kidul MTS Swasta 121235110063 140 15 1 8 0 0
34 MA Nurul Huda Koncer MA Swasta 131235110024 278 1 1 3 0 0
35 MI Nurul Huda Koncer MI Swasta 111235110075 125 16 1 13 1 0
36 MTS Nurul Huda Koncer MTS Swasta 121235110064 300 1 1 12 0 0
37 RA Nurul Karomah RA Swasta 101235110094 24 3 1 2 0 0
38 RA Raudlatut Tholibin Kajar RA Swasta 101235110095 24 4 1 2 0 0
39 MA Salafiyah Syafi`iyah Bataan MA Swasta 131235110043 48 2 1 3 1 0
40 MTS Salafiyah Syafi`iyah Bataan MTS Swasta 121235110065 82 14 1 3 1 0
Total 2,653 335 41 187 9 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.