Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Grujugan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA Al Faruq MA Swasta 131235110053 96 1 1 9 0 0
2 MTS Al Faruq MTS Swasta 121235110094 99 9 1 4 1 2
3 RA Al-Hidayah RA Swasta 101235110015 11 1 1 0 0 0
4 MA Al Ishlah Dadapan MA Swasta 131235110001 79 1 1 0 0 0
5 MTS Al Ishlah Dadapan MTS Swasta 121235110017 113 1 1 0 0 0
6 RA Baitur Rahman Dawuhan RA Swasta 101235110016 46 4 1 2 0 0
7 RA Barokatul Ihsan RA Swasta 101235110017 31 1 1 2 0 0
8 MA Bustanul Ulum Pekauman MA Swasta 131235110007 182 14 1 12 1 1
9 MI Bustanul Ulum Pekauman MI Swasta 111235110022 116 12 1 6 1 0
10 MTS Bustanul Ulum Pekauman MTS Swasta 121235110018 147 23 5 14 1 1
11 RA Bustanul Ulum Pekauman RA Swasta 101235110018 58 1 1 2 0 0
12 MI Mambaul Ulum Tegalmijin MI Swasta 111235110023 46 13 1 7 0 0
13 RA Mambaul Ulum Tegalmijin RA Swasta 101235110019 28 1 1 3 0 0
14 MA Miftahul Ulum Grujugan Kidul MA Swasta 131235110022 32 11 1 3 0 0
15 MI Miftahul Ulum Grujugan Kidul MI Swasta 111235110024 59 13 2 6 1 0
16 MTS Miftahul Ulum Grujugan Kidul MTS Swasta 121235110019 46 15 1 3 0 0
17 MTS Miftahul Ulum Kerang MTS Swasta 121235110116 48 13 1 3 0 0
18 RA Nahdlatul Ulama Al Barokah Dadapan RA Swasta 101235110021 45 1 2 1 0 0
19 RA Nurul Hasan RA Swasta 101235110023 68 1 1 2 0 0
20 MA Nurul Hasan Dadapan MA Swasta 131235110004 44 13 1 3 1 0
21 MI Nurul Hasan Dadapan MI Swasta 111235110025 131 13 3 7 1 0
22 MTS Nurul Hasan Dadapan MTS Swasta 121235110020 187 22 1 8 0 0
23 RA Nurul Hasan Dadapan RA Swasta 101235110022 5 6 1 2 0 0
24 MI Nurul Hasan Kejawan MI Swasta 111235110026 107 11 1 6 1 0
25 MI Nurul Huda Grujugan Kidul MI Swasta 111235110027 126 15 1 6 0 0
26 MI Nurul Jadid Taman MI Swasta 111235110028 62 11 1 6 0 0
27 RA Nurul Jadid Taman RA Swasta 101235110025 28 1 1 3 0 0
28 MI Nurul Musthafa Taman MI Swasta 111235110029 39 11 2 6 1 0
29 MTS Nurul Qodiri Al Ma`arif MTS Swasta 121235110021 76 12 1 3 1 1
30 MTS Nurus Salam Grujugan MTS Swasta 121235110022 58 15 1 3 1 2
31 RA Perwanida 2 Taman RA Swasta 101235110118 43 1 1 3 0 0
Total 2,256 267 40 135 11 7*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.