Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Tegalsari

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA Al Amiriyyah MA Swasta 131235100016 793 39 7 40 1 5
2 MTS Al Amiriyyah MTS Swasta 121235100017 882 39 1 29 0 0
3 RA AL FALAH RA Swasta 101235100116 1 1 1 0 0 0
4 MI Al Fatah MI Swasta 111235100001 89 1 1 6 0 0
5 MI Al - Hidayah MI Swasta 111235100002 90 10 1 6 0 0
6 MI Bustanul Ulum MI Swasta 111235100003 108 9 1 6 0 0
7 MI Darul Falah MI Swasta 111235100008 150 5 1 7 0 0
8 MI Darussalam 2 MI Swasta 111235100004 157 12 1 10 1 0
9 MTS Diponegoro MTS Swasta 121235100014 73 3 1 8 0 0
10 RA Insan Mubarok RA Swasta 101235100108 33 1 1 2 0 0
11 RA Khadijah 26 RA Swasta 101235100017 97 9 1 6 0 0
12 MI Mambaul Huda MI Swasta 111235100009 138 8 1 6 1 0
13 MA Ma Unggulan Mukhtar Syafa`at MA Swasta 131235100033 40 17 1 3 0 0
14 MI Miftahul Hidayah MI Swasta 111235100005 246 14 1 11 1 0
15 MI MIFTAHUL ULUM MI Swasta 111235100006 46 8 1 6 0 0
16 MTS MTsS Mamba`ul Huda MTS Swasta 121235100016 994 34 3 28 0 0
17 MTS Mukhtar Syafa`at MTS Swasta 121235100084 43 15 2 3 1 2
18 MI Nahdlatul Ulama MI Swasta 111235100007 280 17 4 19 1 1
19 MTS Salafiyah MTS Swasta 121235100018 97 9 1 4 0 0
20 MA Unggulan Mamba`ul Huda MA Swasta 131235100027 465 31 3 19 1 5
Total 4,822 282 34 219 7 13*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.