Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Giri

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 1 Banyuwangi MTS Negeri 121135100011 321 61 3 31 0 0
2 MA Darul Huda MA Swasta 131235100008 53 8 1 5 1 5
3 MI Darul Huda MI Swasta 111235100101 178 10 1 6 0 0
4 MTS Darul Huda MTS Swasta 121235100066 110 4 1 15 0 0
5 MI Darul Ulum MI Swasta 111235100098 127 9 1 6 1 0
6 MI Mambaul Huda MI Swasta 111235100099 116 9 1 6 0 0
7 RA Mambaul Huda RA Swasta 101235100075 33 3 1 2 0 0
8 MI Matholi`ul Falah MI Swasta 111235100100 75 8 1 6 0 0
9 RA Matholi Ul Falah RA Swasta 101235100105 23 3 1 2 0 0
10 MA Unggulan Habibulloh MA Swasta 131235100043 25 16 1 3 0 0
Total 1,061 131 12 82 2 5*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.