Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Silo

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 11 Jember MTS Negeri 121135090011 1 1 1 6 1 1
2 MI 4 Jember MI Negeri 111135090003 369 21 4 14 1 1
3 MI 5 Jember MI Negeri 111135090004 358 29 4 18 0 0
4 MTS Al Amin MTS Swasta 121235090119 93 10 1 3 1 2
5 RA Al Amin RA Swasta 101235090137 43 3 1 2 0 0
6 MA Al-Amin MA Swasta 131235090082 104 8 1 3 0 0
7 MI Al-Amin MI Swasta 111235090246 134 13 2 6 0 0
8 RA Al Amin 02 RA Swasta 101235090138 22 3 1 2 0 0
9 RA Al Azhar RA Swasta 101235090139 48 4 1 2 0 0
10 MI Al-Fagiri MI Swasta 111235090247 72 12 1 6 1 0
11 RA Al Hanifi RA Swasta 101235090140 20 1 1 2 0 0
12 MTS Al Hidayah MTS Swasta 121235090115 264 14 1 13 0 0
13 RA Al Hidayah RA Swasta 101235090141 41 5 1 2 0 0
14 MA Al-Hidayah MA Swasta 131235090043 339 19 1 12 0 0
15 RA Al Ibrohimi RA Swasta 101235090142 64 1 1 2 0 0
16 MI Al-Islah MI Swasta 111235090263 62 16 1 13 0 0
17 RA Al Kautsar RA Swasta 101235090143 31 4 1 3 0 0
18 RA Al Khodijah RA Swasta 101235090353 13 1 1 2 0 0
19 RA Al Miftah RA Swasta 101235090144 27 3 1 2 0 0
20 RA Asy Syafi`in RA Swasta 101235090145 20 3 1 2 0 0
21 RA At Taqwa RA Swasta 101235090264 30 4 1 2 0 0
22 MI Babus Salam MI Swasta 111235090399 98 1 1 6 0 0
23 MA Bahrul Ulum MA Swasta 131235090044 56 16 1 7 0 0
24 MTS Bahrul Ulum MTS Swasta 121235090118 104 11 1 13 1 0
25 RA Barokatul Qodiri RA Swasta 101235090146 27 4 1 2 0 0
26 MI Bustanul Ulum MI Swasta 111235090248 102 9 1 6 0 0
27 MI Bustanul Ulum Mulyorejo MI Swasta 111235090249 208 16 1 11 0 0
28 RA Darul Falah RA Swasta 101235090265 21 3 1 2 0 0
29 MA Darul Ulum Assurur MA Swasta 131235090046 51 11 1 4 1 1
30 MTS Darul Ulum Assurur MTS Swasta 121235090114 83 12 1 11 1 1
31 RA Darul Ulum Assurur RA Swasta 101235090321 102 6 1 4 0 0
32 RA Hidayatul Munawaroh RA Swasta 101235090147 27 2 1 2 0 0
33 MI Hidayatul Munawwaroh MI Swasta 111235090250 83 13 1 6 1 0
34 RA Khoirul Anwar RA Swasta 101235090346 35 4 1 2 0 0
35 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235090251 72 8 1 6 0 0
36 RA Mambaul Ulum RA Swasta 101235090149 25 1 1 2 0 0
37 MI Mambaul Ulum 03 MI Swasta 111235090252 86 6 3 6 0 0
38 RA Mambaul Ulum 03 RA Swasta 101235090150 30 1 1 2 0 0
39 MTS Mambaul Ulum Al Ghoni MTS Swasta 121235090227 52 7 1 5 0 0
40 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235090253 79 10 1 6 0 0
41 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235090152 38 3 1 3 0 0
42 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235090151 46 6 1 2 0 0
43 MI Misbahul Falah MI Swasta 111235090254 62 11 1 6 0 0
44 MI Muqaddimatul Akhlaq MI Swasta 111235090255 156 10 1 6 1 0
45 MTS Muqaddimatul Akhlaq MTS Swasta 121235090116 159 17 1 14 1 1
46 RA Nurul Amin RA Swasta 101235090155 20 1 1 2 0 0
47 RA Nurul Hasan RA Swasta 101235090156 20 3 1 2 0 0
48 MI Nurul Hidayah 01 MI Swasta 111235090256 94 13 1 6 0 0
49 MI Nurul Hidayah 02 MI Swasta 111235090264 50 9 1 6 1 1
50 RA Nurul Hidayah 2 RA Swasta 101235090158 29 3 1 2 0 0
51 MI Nurul Islam MI Swasta 111235090257 128 11 3 6 1 0
52 MTS Nurul Islam MTS Swasta 121235090117 92 10 1 6 0 0
53 RA Nurul Islam RA Swasta 101235090154 32 3 1 2 0 0
54 MA Nurul Islam Silo MA Swasta 131235090045 129 9 1 7 1 1
55 MI Nurul Islam Silo MI Swasta 111235090258 142 17 1 6 0 0
56 RA Nurur Rahman RA Swasta 101235090304 16 1 1 2 0 0
57 RA Nurus Salam RA Swasta 101235090303 22 3 1 3 0 0
58 RA Perwanida 04 RA Swasta 101235090160 341 6 1 5 0 0
59 RA Perwanida 06 RA Swasta 101235090161 59 5 1 2 0 0
60 RA Perwanida 07 RA Swasta 101235090162 42 5 1 2 0 0
61 RA Perwanida 15 RA Swasta 101235090163 48 5 1 4 0 0
62 RA Puncak Al Ibrahimy RA Swasta 101235090164 22 1 1 2 0 0
63 MI Puncak Al-Ibrahimy MI Swasta 111235090259 37 1 1 7 0 0
64 RA Raudlatul Falah RA Swasta 101235090165 58 4 1 2 0 0
65 MI Raudlatul Jannah MI Swasta 111235090265 80 9 1 6 1 0
66 RA Raudlatul Jannah RA Swasta 101235090166 21 1 1 2 0 0
67 RA Raudlatul Qur`an RA Swasta 101235090167 13 3 1 2 0 0
68 MTS Sa Hidayatul Munawwaroh MTS Swasta 121235090204 83 11 1 4 1 1
69 MTS Sa Misbahul Falah MTS Swasta 121235090173 71 12 1 3 1 2
70 MTS Sa Nurul Islam MTS Swasta 121235090158 129 10 1 10 1 3
71 MA SAYYIDUL QURO MA Swasta 131235090104 33 6 1 4 1 1
72 MI Tarbiyatul Ihsan MI Swasta 111235090260 88 9 1 6 0 0
73 MTS Tarbiyatul Ihsan MTS Swasta 121235090212 50 7 1 3 0 0
74 MI Thoyyibul Barokah MI Swasta 111235090261 100 9 1 6 0 0
75 RA Thoyyibul Barokah RA Swasta 101235090168 34 3 1 2 0 0
76 MI Zainul Hasan MI Swasta 111235090262 115 10 1 6 1 0
77 RA Zainul Hasan RA Swasta 101235090169 29 1 1 2 0 0
Total 6,184 564 88 381 19 16*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.