Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Ledokombo

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA Al Azhar RA Swasta 101235090289 35 1 1 2 0 0
2 MI Al-Azhar MI Swasta 111235090408 77 11 1 6 0 0
3 RA Al Hasan RA Swasta 101235090333 58 1 1 2 0 0
4 MI Al Ibrohimi MI Swasta 111235090395 64 1 1 6 0 0
5 RA Al Inaroh RA Swasta 101235090062 37 1 1 2 0 0
6 RA Al Munawwaroh RA Swasta 101235090354 45 1 1 0 0 0
7 RA An Najah RA Swasta 101235090063 35 4 1 2 0 0
8 RA Ar Rohim RA Swasta 101235090065 31 1 1 2 0 0
9 RA Ar Rohmah RA Swasta 101235090066 22 3 1 2 0 0
10 MA Ar - Rohmah MA Swasta 131235090072 216 16 4 8 0 0
11 MTS Ar - Rohmah MTS Swasta 121235090071 163 17 1 6 0 0
12 RA As Sabrowi RA Swasta 101235090067 18 1 1 2 0 0
13 MTS AS - SABROWI MTS Swasta 121235090187 16 2 1 3 0 0
14 RA At Taqwa RA Swasta 101235090068 26 2 1 2 0 0
15 MTS At - Taqwa MTS Swasta 121235090070 84 17 1 5 1 0
16 MA At-Taqwa MA Swasta 131235090066 46 18 1 5 1 1
17 RA Mabdaus Surur RA Swasta 101235090320 24 1 1 2 0 0
18 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235090069 420 9 1 16 0 0
19 MI Miftahul Ulum 01 Suren MI Swasta 111235090162 123 12 1 6 0 0
20 MI Miftahul Ulum 02 Suren MI Swasta 111235090163 121 11 1 6 0 0
21 MI Miftahul Ulum 03 Suren MI Swasta 111235090164 122 15 1 7 0 0
22 RA Miftahul Ulum Suren RA Swasta 101235090070 48 5 1 2 0 0
23 MA Miftahul Ulum, Suren MA Swasta 131235090028 439 22 7 14 0 0
24 MTS MTs Nurul Mannan MTS Swasta 121235090068 140 12 1 6 1 1
25 MI Mutiara Iman Slateng MI Swasta 111235090394 73 10 1 6 0 0
26 MA Nurul Ali MA Swasta 131235090027 332 15 1 9 0 0
27 MTS Nurul Ali MTS Swasta 121235090073 318 19 1 18 1 1
28 MI Nurul Ulum MI Swasta 111235090389 76 1 1 6 0 0
29 RA Nurul Ulum RA Swasta 101235090071 24 1 1 2 0 0
30 MI Nurus Syakur MI Swasta 111235090165 207 9 1 9 0 0
31 MI Nuruzzaman MI Swasta 111235090166 120 14 1 6 1 0
32 RA Nuruzzaman RA Swasta 101235090072 47 5 1 2 0 0
33 MA Raudlatul Ulum MA Swasta 131235090081 200 19 1 12 0 0
34 MTS Raudlatul Ulum MTS Swasta 121235090072 162 11 5 11 1 1
35 MTS Sunan Kalijaga MTS Swasta 121235090201 75 8 1 3 1 0
Total 4,044 296 48 198 7 4*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.