Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Bangsalsari

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 4 Jember MTS Negeri 121135090005 348 21 8 15 1 3
2 RA AL-AMIN RA Swasta 101235090389 26 3 1 2 0 0
3 RA Al Azhar RA Swasta 101235090022 50 6 1 2 0 0
4 MTS Al - Azhar MTS Swasta 121235090179 33 10 1 6 0 1
5 MI Al Barokah MI Swasta 111235090059 94 9 1 6 0 0
6 MTS Al Barokah MTS Swasta 121235090030 87 10 1 8 1 1
7 RA AL BAROKAH RA Swasta 101235090388 44 3 1 2 0 0
8 MI Al Hasany MI Swasta 111235090060 79 7 1 6 0 0
9 MI Al - Hidayah MI Swasta 111235090061 115 8 1 6 1 0
10 MI Al Huda MI Swasta 111235090082 169 10 1 8 0 0
11 RA Al Inaroh RA Swasta 101235090023 52 4 1 2 0 0
12 MI Al Ishaqi MI Swasta 111235090062 70 10 1 6 0 0
13 MA Al Marhamah MA Swasta 131235090010 124 8 1 10 0 0
14 MI Al Marhamah MI Swasta 111235090063 95 8 2 6 1 0
15 MTS Al Marhamah MTS Swasta 121235090031 79 9 1 4 0 0
16 RA Al Marhamah RA Swasta 101235090024 59 4 1 2 0 0
17 MI Al Mujahidi MI Swasta 111235090081 199 10 1 7 0 0
18 MA Annur Bangsalsari MA Swasta 131235090007 148 13 1 7 0 0
19 RA Ar Raihan RA Swasta 101235090368 51 4 1 4 0 0
20 MTS Assalafi Darun Najah MTS Swasta 121235090228 64 10 6 3 0 2
21 MTS Asy Syafiiyah MTS Swasta 121235090209 95 12 1 14 0 1
22 MA Asy-Syafi`iyah MA Swasta 131235090092 134 2 1 7 0 0
23 MI Baitul Makmur MI Swasta 111235090401 129 6 1 6 0 0
24 RA Baitul Makmur RA Swasta 101235090357 69 6 1 4 0 0
25 RA Baitul Mukminin RA Swasta 101235090360 22 3 1 2 0 0
26 MA Baniy Kholiel MA Swasta 131235090008 108 14 1 6 1 1
27 MTS Baniy Kholiel MTS Swasta 121235090035 162 12 1 7 1 0
28 MA Bany Khozin MA Swasta 131235090076 194 20 8 9 1 1
29 MA Bustanul Ulum MA Swasta 131235090011 234 19 1 22 0 0
30 MI Bustanul Ulum MI Swasta 111235090064 128 12 1 6 0 0
31 MI Bustanul Ulum MI Swasta 111235090065 231 16 1 14 1 0
32 MI Bustanul Ulum MI Swasta 111235090066 265 15 1 15 1 0
33 MI Bustanul Ulum MI Swasta 111235090067 123 10 1 7 1 0
34 RA Bustanul Ulum RA Swasta 101235090025 82 6 1 4 0 0
35 RA Bustanul Ulum RA Swasta 101235090280 41 4 1 2 0 0
36 RA Bustanul Ulum RA Swasta 101235090026 35 4 1 4 0 0
37 RA BUSTANUL ULUM BADEAN RA Swasta 101235090387 55 3 1 9 0 0
38 MTS Bustanul Ulum Bangsalsari MTS Swasta 121235090032 501 26 1 17 0 0
39 MI Bustanul Ulum Curah Kalong 06 MI Swasta 111235090388 83 9 1 6 0 0
40 MI Darul Inayah 02 MI Swasta 111235090088 82 12 1 6 0 0
41 MI Darul Ulum MI Swasta 111235090068 72 8 1 6 0 0
42 RA Darul Ulum RA Swasta 101235090027 36 4 1 2 0 0
43 MI Mabdaul Ulum MI Swasta 111235090308 127 12 1 6 0 0
44 MA Mamba`ul Khoiriyatil Islamiyah MA Swasta 131235090085 140 18 1 5 1 0
45 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235090069 53 6 1 6 0 0
46 RA Mambaul Ulum RA Swasta 101235090028 29 3 1 2 0 0
47 MTS Mhi Bangsalsari MTS Swasta 121235090033 233 18 1 10 0 0
48 MI Miftahul Hidayah MI Swasta 111235090070 57 8 1 11 0 0
49 RA Miftahul Hidayah RA Swasta 101235090272 28 3 1 3 0 0
50 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235090073 102 9 1 6 0 0
51 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235090286 33 4 1 2 0 0
52 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235090030 35 4 1 2 0 0
53 MI Miftahul Ulum 01 Karangsono MI Swasta 111235090072 115 10 1 6 1 0
54 MI Miftahul Ulum 02 Karangsono MI Swasta 111235090074 111 13 1 6 1 0
55 MI Miftahul Ulum 03 MI Swasta 111235090075 88 10 1 7 1 0
56 MI Miftahul Ulum 05 MI Swasta 111235090071 240 12 1 6 0 0
57 MI Miftahul Ulum Ii MI Swasta 111235090281 116 1 1 6 0 0
58 MI Miftahul Ulum III MI Swasta 111235090095 180 14 1 6 0 0
59 RA Nurul Hidayah RA Swasta 101235090031 60 4 1 4 0 0
60 MI Nurul Kaunaini MI Swasta 111235090398 70 7 1 6 0 0
61 RA Nurul Kholil RA Swasta 101235090032 32 5 1 2 0 0
62 MI Nurus Syafa`ah MI Swasta 111235090404 93 13 1 6 0 0
63 RA Perwanida 11 RA Swasta 101235090033 56 3 1 2 0 0
64 RA Perwanida 13 RA Swasta 101235090034 60 4 1 3 0 0
65 RA Perwanida 14 RA Swasta 101235090035 54 4 1 3 0 0
66 RA Perwanida 19 RA Swasta 101235090037 45 5 1 4 0 0
67 MI Raudlatul Hidayah MI Swasta 111235090076 93 10 1 6 0 0
68 MI Raudlatul Ulum MI Swasta 111235090077 60 5 1 6 0 0
69 MTS Raudlatul Ulum MTS Swasta 121235090220 54 14 1 3 1 2
70 MI Riyadlatul Afkar MI Swasta 111235090078 75 8 1 6 1 0
71 MI Riyadlatul Afkar MI Swasta 111235090079 1 1 1 0 0 0
72 RA Riyadul Jannah RA Swasta 101235090369 7 1 1 0 0 0
73 MI Salafiyah Syafiiyah MI Swasta 111235090080 140 8 1 9 0 0
74 MTS Salafiyah Syafi`iyah MTS Swasta 121235090195 63 10 1 4 2 2
75 RA Salafiyah Syafi`iyah RA Swasta 101235090038 47 4 1 2 0 0
76 MTS Sa Miftahul Ulum MTS Swasta 121235090156 173 13 1 7 1 1
77 MI Sunan Ampel MI Swasta 111235090209 100 9 1 6 0 0
78 MA Syamsul Arifin MA Swasta 131235090009 161 15 1 6 0 0
79 MTS Syamsul Arifin MTS Swasta 121235090034 127 15 1 6 1 0
Total 8,125 693 99 468 20 15*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.