Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Sumbersuko

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS Al Mubarok MTS Swasta 121235080071 39 8 1 3 0 0
2 MTS Darun Najah MTS Swasta 121235080072 297 21 2 18 0 0
3 MA Darun Najah Petahunan MA Swasta 131235080015 143 17 2 9 1 3
4 MI Dawatul Khoir MI Swasta 111235080167 123 13 1 6 1 0
5 MI Fathur Rohman Sumbersuko MI Swasta 111235080165 196 10 1 7 1 0
6 MTS Hasyim Asyari MTS Swasta 121235080073 106 15 1 4 1 2
7 MA MA Hasyim Asyari MA Swasta 131235080043 103 14 1 3 1 0
8 MI Miftahul Ulum Grati MI Swasta 111235080168 31 10 1 6 1 0
9 MI Miftahul Ulum Sentul MI Swasta 111235080169 85 14 1 6 0 0
10 MI Mi Nurul Islam Labruk Kidul MI Swasta 111235080166 384 18 2 16 0 0
11 RA Muslimat Nu 01 Purwosono RA Swasta 101235080107 26 3 1 2 1 0
12 RA Muslimat Nu 02 Purwosono RA Swasta 101235080108 44 6 1 4 0 0
13 RA Muslimat Nu 26 Mojosari RA Swasta 101235080109 86 6 1 7 1 0
14 RA Muslimat Nu 46 Grati RA Swasta 101235080110 14 4 1 3 0 0
15 RA Muslimat Nu 61 Curahjero RA Swasta 101235080112 39 4 1 2 0 0
16 RA Muslimat Nu Nurul Hikmah RA Swasta 101235080111 59 6 1 6 1 0
17 MI Nurul Islam Mojosari MI Swasta 111235080164 209 14 1 22 1 0
18 MI Nurul Islam Petahunan MI Swasta 111235080162 232 16 2 11 1 1
19 MI Nurul Islam Purwosono MI Swasta 111235080163 181 10 3 8 1 0
Total 2,397 209 25 143 12 6*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.