Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Kasembon

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA Al - Amin RA Swasta 101235070111 33 3 1 2 0 0
2 RA Al-Budur RA Swasta 101235070112 30 3 1 2 0 0
3 MI Al Ikhlash MI Swasta 111235070109 172 8 1 7 0 0
4 RA Al-Ikhlash RA Swasta 101235070113 60 8 1 4 0 0
5 MI Al-Mushoffa MI Swasta 111235070332 30 6 1 5 0 0
6 MI Darussalamah MI Swasta 111235070110 246 1 1 10 0 0
7 RA Dewi Masithoh RA Swasta 101235070119 45 4 1 2 0 0
8 RA Hidayatul Athfal RA Swasta 101235070120 47 5 1 2 0 0
9 RA Hidayatush Shibyan RA Swasta 101235070124 37 4 1 2 1 0
10 MI Miftahul Fata MI Swasta 111235070108 150 12 1 6 0 0
11 MI Miftahul Jannah MI Swasta 111235070107 60 9 1 6 0 0
12 RA Miftahun Nur RA Swasta 101235070115 43 3 1 2 0 0
13 RA Misbachul Aulad RA Swasta 101235070116 44 5 1 2 0 0
14 RA Nahdlatul Ummah RA Swasta 101235070122 38 3 1 2 1 0
15 MTS Nurul Huda MTS Swasta 121235070064 35 11 3 3 1 2
16 RA Nurul Huda RA Swasta 101235070117 30 3 1 2 0 0
17 RA Nurus Sholihin RA Swasta 101235070118 16 2 1 2 0 0
18 RA Ra Al-Jihad RA Swasta 101235070126 18 2 1 2 0 0
19 RA Ra Miftahul Muttaqin RA Swasta 101235070121 35 2 1 2 0 0
20 RA Ra Sabiilus Sholichin RA Swasta 101235070123 17 2 1 2 0 0
21 RA Sabilul Muflihin RA Swasta 101235070114 39 3 1 2 0 0
22 MTS Sunan Ampel MTS Swasta 121235070065 77 9 1 3 0 0
23 RA Tarbiyatul Aulad RA Swasta 101235070125 51 3 1 2 0 0
Total 1,353 111 25 74 3 2*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.