Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Lawang

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 3 Malang MTS Negeri 121135070007 955 70 14 34 1 2
2 MTS Al Hidayah Lawang MTS Swasta 121235070071 12 5 1 3 0 0
3 MI Al-Ihsaan MI Swasta 111235070312 88 10 1 6 0 0
4 MA Al-Mustaqim MA Swasta 131235070054 35 8 1 3 0 0
5 MI Al-Mustaqim MI Swasta 111235070121 88 11 1 6 0 0
6 MI Ar Raudhah MI Swasta 111235070119 261 13 1 16 0 0
7 MI Ar Roihan MI Swasta 111235070120 675 56 6 29 0 0
8 MA Ash-Shiddiqy MA Swasta 131235070022 35 9 1 3 1 1
9 MTS Ash-Shiddiqy MTS Swasta 121235070072 45 8 1 4 1 1
10 MTS Madrasah Tsanawiyah Terpadu Ar-Roihan MTS Swasta 121235070174 75 24 2 6 1 1
11 MTS MTs Babul Khairat MTS Swasta 121235070165 1 1 1 0 0 0
12 MTS Mts Sa Al Mustaqim MTS Swasta 121235070158 59 10 2 5 1 2
13 MTS Noor Rochmat MTS Swasta 121235070073 49 10 1 3 1 1
14 MI Nurul Huda MI Swasta 111235070118 132 11 1 9 0 1
15 RA Ra Al Firdaus RA Swasta 101235070297 17 3 1 2 0 0
16 RA Ra. Al-Ihsaan RA Swasta 101235070132 124 8 1 6 0 0
17 RA Ra Al Muslimah RA Swasta 101235070130 19 2 1 2 0 0
18 RA Ra Kartini RA Swasta 101235070131 85 4 1 2 0 0
19 RA TARBIYATUL ATHFAL AMANAH BUNDA RA Swasta 101235070394 21 1 1 4 0 0
Total 2,776 264 39 143 6 9*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.