Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Karang Ploso

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA Al Hidayah MA Swasta 131235070017 153 21 1 6 0 0
2 MI Al Hidayah MI Swasta 111235070104 429 17 2 14 1 0
3 MTS Al Hidayah MTS Swasta 121235070062 399 21 3 15 0 0
4 RA AL-HIKMAH RA Swasta 101235070393 26 2 1 2 0 0
5 RA Al Jauhar RA Swasta 101235070383 33 8 1 2 0 0
6 MTS Al Maarif MTS Swasta 121235070061 184 14 1 10 1 1
7 RA Al Masithoh RA Swasta 101235070098 60 5 1 4 0 0
8 RA AL-QUR'AN DARUSSALAM RA Swasta 101235070400 1 1 1 0 0 0
9 RA Al Qur'an Sunan Kalijogo RA Swasta 101235070108 41 4 1 2 1 0
10 RA Ar Rohmah RA Swasta 101235070099 27 3 1 2 0 0
11 MI Ar-Rohmah MI Swasta 111235070103 82 10 1 7 0 0
12 RA Assa'idiyyah RA Swasta 101235070100 60 5 1 4 0 0
13 MA BINA UMAT MA Swasta 131235070048 1 1 1 0 0 0
14 MA Darun Najah MA Swasta 131235070055 255 7 1 12 0 0
15 MTS Darun Najah MTS Swasta 121235070169 403 4 1 15 0 0
16 MI Darussalam MI Swasta 111235070102 91 10 1 6 1 0
17 RA Darussalam RA Swasta 101235070101 35 4 1 2 0 0
18 RA Kartini RA Swasta 101235070102 50 4 1 2 0 0
19 MI Mamba`ul Hikmah MI Swasta 111235070327 69 9 1 9 0 0
20 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235070101 183 11 1 7 1 0
21 MA MA Nahdlatul Ulama MA Swasta 131235070018 37 12 1 4 0 0
22 MI Miftahul Abror MI Swasta 111235070105 131 10 1 6 1 1
23 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235070098 288 11 1 14 1 1
24 RA Miftahul Huda RA Swasta 101235070104 83 7 1 4 0 0
25 RA Miftahul Jannah RA Swasta 101235070105 40 4 1 2 0 0
26 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235070100 199 10 1 6 0 0
27 MTS Nahdlatul Ulama MTS Swasta 121235070063 126 16 1 13 1 3
28 MI Nasyrul Ulum MI Swasta 111235070099 377 14 1 12 1 0
29 RA Nasyrul Ulum RA Swasta 101235070106 81 7 1 4 0 0
30 RA Ra Al Hidayah RA Swasta 101235070096 91 7 1 8 0 0
31 RA Ra Al Irsyad RA Swasta 101235070097 38 4 1 3 0 0
32 RA Ra Bina Umat RA Swasta 101235070110 47 7 1 4 1 0
33 RA Ra Darul Falah RA Swasta 101235070109 38 2 1 2 0 0
34 RA Ra Mamba`ul Hikmah RA Swasta 101235070103 58 6 1 5 0 0
35 MI Raudlatul Ulum MI Swasta 111235070106 321 16 1 12 1 0
36 MTS Raudlatul Ulum MTS Swasta 121235070060 252 17 3 12 1 2
37 RA Ra. Walisongo RA Swasta 101235070107 23 3 1 4 0 0
Total 4,812 314 42 236 12 8*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.