Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Dau

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA Ar-Rohmah RA Swasta 101235070031 102 14 4 8 0 0
2 RA Ash Sholikhin RA Swasta 101235070032 22 2 1 2 0 0
3 RA Baitul Makmur RA Swasta 101235070033 34 5 1 5 0 0
4 RA Baiturrochman RA Swasta 101235070034 34 5 1 2 0 0
5 RA Daarul Fikri RA Swasta 101235070036 81 8 1 6 1 1
6 RA Hasanuddin RA Swasta 101235070038 82 9 1 4 0 0
7 RA Hidayatul Mubtadi'in RA Swasta 101235070039 40 6 1 2 0 0
8 MTS Nurul Huda Dau MTS Swasta 121235070033 220 15 1 10 0 0
9 RA Panglima Sudirman RA Swasta 101235070041 58 3 2 4 0 0
10 RA Qurrota A`yun RA Swasta 101235070042 51 4 1 2 0 0
11 RA Ra Al-Madaniyah RA Swasta 101235070030 20 1 1 0 0 0
12 RA Ra Cahya Hati RA Swasta 101235070035 32 6 1 2 0 0
13 RA Ra Fathul Huda RA Swasta 101235070037 16 1 1 4 0 0
14 RA Ra Miftahul Jannah RA Swasta 101235070040 45 5 1 4 1 0
15 MI Roudlotut Tholibin MI Swasta 111235070051 117 10 1 7 1 0
16 RA SYIHABUDDIN RA Swasta 101235070386 37 6 1 3 0 0
17 RA Tarbiyatush Shibyan RA Swasta 101235070043 62 7 1 4 0 0
18 MTS Wahid Hasyim 01 Dau MTS Swasta 121235070031 153 18 1 7 0 0
19 MI Wahid Hasyim 02 Dau MI Swasta 111235070334 83 5 1 13 0 0
20 MTS Wahid Hasyim 02 Dau MTS Swasta 121235070032 196 1 1 10 0 0
21 MI Wahid Hasyim Iii MI Swasta 111235070050 227 14 1 8 0 0
Total 1,712 145 25 107 3 1*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.