Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Tumpang

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 7 Malang MTS Negeri 121135070006 598 42 12 22 2 2
2 MI Al Amin MI Swasta 111235070268 91 8 1 6 0 0
3 MI Al Hidayah MI Swasta 111235070259 74 11 1 6 0 0
4 RA Al-Hidayah RA Swasta 101235070260 50 5 1 2 1 0
5 MI Al Hikmah Pppi MI Swasta 111235070269 234 17 1 14 0 0
6 MI Al Ihsan MI Swasta 111235070263 95 9 1 6 1 0
7 MI Al Irsyad MI Swasta 111235070264 81 14 1 7 0 0
8 MI Babussalam MI Swasta 111235070261 60 9 1 6 1 0
9 MA Diponegoro MA Swasta 131235070038 72 6 1 3 0 0
10 MTS Diponegoro Tumpang MTS Swasta 121235070142 71 14 8 3 1 2
11 MTS Ibnu Sina MTS Swasta 121235070173 22 7 1 3 0 0
12 MI INSAN KAMIL MI Swasta 111235070338 48 9 1 10 1 1
13 RA INSAN KAMIL RA Swasta 101235070389 109 15 1 29 0 0
14 MI Kh A Thohir MI Swasta 111235070270 262 15 1 14 1 0
15 MA MA INTEGRATIF NU AL-HIKMAH MA Swasta 131235070068 1 10 2 2 0 0
16 MA Mambaul Ulum MA Swasta 131235070039 105 16 1 10 0 1
17 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235070265 57 8 1 6 0 0
18 RA Mambaul Ulum RA Swasta 101235070261 42 2 1 2 0 0
19 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235070260 204 8 1 8 1 0
20 MTS Miftahul Huda Tumpang MTS Swasta 121235070167 62 8 1 3 1 0
21 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235070258 94 10 4 6 1 1
22 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235070141 68 9 5 3 1 1
23 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235070262 36 3 2 2 0 0
24 MI Mi PPAI MI Swasta 111235070262 106 8 1 6 1 0
25 RA Nurul Huda RA Swasta 101235070293 9 6 1 4 0 0
26 RA Ra Al - Amin RA Swasta 101235070259 21 3 1 2 0 0
27 RA Raudlotul Mukhtarin RA Swasta 101235070336 28 1 1 0 0 0
28 MI Sabilul Khoirot MI Swasta 111235070271 121 11 1 6 1 0
29 MI Sholeh Yusuf MI Swasta 111235070266 171 10 1 8 1 0
Total 2,992 294 56 199 15 8*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.