Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Bululawang

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI Al Adroiyah MI Swasta 111235070029 103 3 1 6 0 0
2 MI Al Hidayah MI Swasta 111235070019 197 13 1 8 0 0
3 MI Al Hidayah MI Swasta 111235070023 238 13 1 9 0 0
4 MTS Al Hidayah MTS Swasta 121235070020 68 19 1 10 1 2
5 MI Al Hikmah MI Swasta 111235070021 232 18 1 10 0 0
6 MTS Al Hikmah MTS Swasta 121235070016 225 19 1 9 0 0
7 MA Al Ihsan MA Swasta 131235070002 121 5 1 6 0 0
8 MTS Al Ihsan MTS Swasta 121235070015 126 11 2 8 0 0
9 MI Al-Ikhlas MI Swasta 111235070031 112 10 4 6 1 0
10 RA Al Kautsar RA Swasta 101235070014 42 3 1 2 0 0
11 MI Al Murtadlo MI Swasta 111235070032 129 10 1 8 1 1
12 MI An Nur MI Swasta 111235070027 234 11 1 7 0 0
13 MA Annur Bululawang MA Swasta 131235070003 547 3 1 53 0 1
14 MTS An-Nur Bululawang MTS Swasta 121235070014 709 42 2 28 1 8
15 MI Ash-Shodiq MI Swasta 111235070033 191 11 3 8 1 1
16 RA At-Taqwa RA Swasta 101235070290 38 3 1 2 0 0
17 MTS Darun Najah MTS Swasta 121235070179 23 6 1 3 0 0
18 MI Hidayatulloh MI Swasta 111235070025 251 14 1 21 0 0
19 RA Hidayatulloh RA Swasta 101235070015 97 6 1 3 0 0
20 MI Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama MI Swasta 111235070036 839 37 5 33 1 1
21 MI Mambaul Huda MI Swasta 111235070034 121 9 1 6 1 0
22 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235070035 165 12 1 6 1 1
23 MTS Mambaul Ulum MTS Swasta 121235070018 50 1 1 6 1 1
24 RA Mambaul Ulum 01 RA Swasta 101235070016 76 6 1 3 0 0
25 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235070022 209 13 1 6 1 0
26 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235070026 145 1 1 6 0 0
27 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235070017 80 10 1 3 0 0
28 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235070017 93 3 1 2 0 0
29 RA Muslimat Nu 01 RA Swasta 101235070019 62 4 1 3 0 0
30 RA Muslimat Nu 02 Bululawang RA Swasta 101235070018 128 6 1 5 0 0
31 MI Nurul Huda MI Swasta 111235070018 95 9 2 9 0 0
32 MI Nurul Huda MI Swasta 111235070028 147 8 2 6 0 0
33 RA Nurul Huda RA Swasta 101235070288 44 1 1 2 0 0
34 MI Nurul Islam Sukorejo MI Swasta 111235070024 82 10 1 6 1 0
35 MI Nurul Yaqin MI Swasta 111235070030 105 9 1 7 0 0
36 RA Nurul Yaqin RA Swasta 101235070020 41 3 1 2 0 0
37 MTS Nurun Nabawi MTS Swasta 121235070021 9 1 1 3 0 0
38 RA Plus Tunas Islam RA Swasta 101235070311 38 3 1 2 0 0
39 MI Taufiqiyah MI Swasta 111235070020 168 14 2 9 1 0
40 MTS Wali Songo MTS Swasta 121235070019 94 16 1 9 0 0
Total 6,474 396 54 341 12 16*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.