Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Kepanjen

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 6 Malang MTS Negeri 121135070005 725 40 9 28 2 7
2 MTS Al Fithriyah MTS Swasta 121235070164 48 15 1 3 0 1
3 RA Al Fithriyah RA Swasta 101235070127 80 5 1 4 0 0
4 RA Al-Ikhlas RA Swasta 101235070366 25 4 1 2 0 0
5 RA AL-KAUTSAR RA Swasta 101235070402 1 1 1 0 0 0
6 MTS Al - Khalifah MTS Swasta 121235070068 129 14 3 6 1 1
7 RA Cahyaning Ati RA Swasta 101235070379 31 2 3 2 0 0
8 RA Harapan Bunda RA Swasta 101235070337 36 5 1 12 0 0
9 MI IMAMI MI Swasta 111235070115 526 35 1 17 2 0
10 MA Kh Moh Said MA Swasta 131235070019 58 18 1 3 0 0
11 MTS KH MOH SAID MTS Swasta 121235070067 68 16 2 8 1 1
12 MI Mi Bilingual Al Ikhlas MI Swasta 111235070313 131 10 1 6 0 0
13 MA Miftahul Huda MA Swasta 131235070020 112 17 1 8 0 0
14 MTS Miftahul Huda MTS Swasta 121235070066 306 16 1 10 1 1
15 RA Miftahul Huda RA Swasta 101235070128 28 3 1 2 0 0
16 MI Miftahul Huda Kepanjen MI Swasta 111235070114 164 11 1 6 0 0
17 MI Minu Curungrejo MI Swasta 111235070111 271 14 2 12 0 0
18 MI Minu Jatirejoyoso MI Swasta 111235070113 163 12 1 7 0 0
19 MI Minu Sunan Giri MI Swasta 111235070112 199 10 1 6 0 0
20 RA Nurul Huda RA Swasta 101235070385 60 3 2 3 0 0
21 MA NURUL HUDA MA Swasta 131235070063 1 1 1 0 0 0
22 RA Qurrota A`yun RA Swasta 101235070329 204 11 1 9 0 0
23 RA Rohmatulloh RA Swasta 101235070365 25 3 1 3 0 0
Total 3,391 266 38 157 7 11*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.