Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Turen

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA 2 Malang MA Negeri 131135070002 133 4 1 31 0 0
2 MTS 2 Malang MTS Negeri 121135070004 615 51 17 29 1 4
3 MI Al-Azhar MI Swasta 111235070274 99 10 1 6 1 0
4 MA Al Fatah MA Swasta 131235070040 95 13 1 5 0 0
5 MA Al Furqan MA Swasta 131235070041 1 1 1 0 0 0
6 MI Al Ihsan Jeru MI Swasta 111235070276 209 15 1 12 0 0
7 MI Almuddatsir MI Swasta 111235070283 107 10 1 7 0 0
8 MI Amanah MI Swasta 111235070289 231 18 4 12 1 1
9 MA Annur MA Swasta 131235070042 23 1 1 3 0 0
10 MI Annur MI Swasta 111235070273 116 11 1 7 0 0
11 MTS ANNUR MTS Swasta 121235070143 198 14 4 10 0 0
12 MI AN NUR MI Swasta 111235070275 272 18 1 13 1 0
13 MI Bahrul Ulum MI Swasta 111235070282 86 9 1 6 1 0
14 RA BIBA'A FADLRAH RA Swasta 101235070392 19 1 1 2 0 0
15 MI Hasyim Asy`ari MI Swasta 111235070272 187 13 1 15 0 0
16 MTS Hasyim Asy`ari MTS Swasta 121235070145 86 12 1 7 0 0
17 MI Hidayatul Falah MI Swasta 111235070279 148 11 1 6 0 0
18 MTS Madrasah Tsanawiyah Al Ihsan MTS Swasta 121235070144 110 14 2 12 0 0
19 MI Mambaul Huda MI Swasta 111235070285 82 13 1 7 1 0
20 MTS Mamba`ul Ulum MTS Swasta 121235070180 64 4 1 3 0 0
21 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235070288 552 31 2 53 0 0
22 MTS Miftahul Huda MTS Swasta 121235070147 467 25 8 16 1 0
23 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235070277 156 10 1 6 1 0
24 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235070280 155 11 1 10 0 0
25 MTS Mts Al Fatah MTS Swasta 121235070146 75 10 1 9 0 0
26 RA MUSLIMAT NU IBROHIMI RA Swasta 101235070395 38 3 1 3 0 0
27 RA Nurul Qomariah RA Swasta 101235070376 40 4 1 2 0 0
28 RA Ra Al Firdaus RA Swasta 101235070307 28 2 1 2 0 0
29 RA Ra Bahrul Ulum RA Swasta 101235070299 12 1 1 2 0 0
30 RA Ra Bahrul Ulum RA Swasta 101235070358 175 6 1 7 0 0
31 MI RADEN BAGUS MI Swasta 111235070341 12 5 3 3 1 1
32 RA RADEN BAGUS RA Swasta 101235070399 53 1 1 5 0 0
33 RA Ra Miftahul Ulum RA Swasta 101235070324 115 7 1 6 0 0
34 RA Ram Nu Citra Kartini RA Swasta 101235070298 90 4 1 4 0 0
35 RA Ra Nurusyamsi RA Swasta 101235070263 95 9 1 6 0 0
36 MI Raudlatul Falah MI Swasta 111235070286 683 32 12 28 1 1
37 MTS Raudlatul Falah MTS Swasta 121235070148 30 8 2 6 1 1
38 MI Raudlatul Islam MI Swasta 111235070284 96 10 1 6 1 0
39 MI Raudlatul Mubtadiin MI Swasta 111235070287 371 19 1 12 0 0
40 MI RAUDLATUL MUTAALIMIN MI Swasta 111235070278 182 10 1 10 0 0
41 RA Ra Yaa Ummi RA Swasta 101235070351 126 11 1 8 0 0
42 MI Siti Fatimah MI Swasta 111235070281 125 9 1 6 0 0
43 RA SYAFAWIL JANNAH RA Swasta 101235070390 18 1 1 2 0 0
44 MA Ypi MA Swasta 131235070043 24 15 1 3 0 0
Total 6,599 487 89 408 12 8*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.