Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Badas

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA 4 Kediri MA Negeri 131135060004 1,054 69 3 32 1 3
2 MTS Al Amal MTS Swasta 121235060001 8 1 1 4 0 0
3 MI Al Fatah MI Swasta 111235060001 266 14 2 13 1 0
4 MTS Al Fatah MTS Swasta 121235060002 88 19 1 14 0 0
5 MA Al-Fatah Badas MA Swasta 131235060001 160 14 1 14 0 0
6 MI Al Hidayah MI Swasta 111235060002 244 1 1 17 0 0
7 MI Al Huda MI Swasta 111235060003 134 9 1 6 1 0
8 MTS Al Huda MTS Swasta 121235060004 153 15 1 12 1 3
9 MI Al Huda Sumberjo MI Swasta 111235060004 97 7 1 6 0 0
10 MA Al-Ikhlas MA Swasta 131235060002 28 7 1 3 1 1
11 MI Al Islam MI Swasta 111235060005 106 9 1 7 1 1
12 MTS Al-Ittihadiyah MTS Swasta 121235060005 142 13 2 6 0 0
13 RA Al Muttaqien RA Swasta 101235060001 60 4 1 4 0 0
14 MTS An Nahar MTS Swasta 121235060006 103 14 1 3 0 0
15 MI Bustanul Ulum MI Swasta 111235060006 224 17 1 13 0 0
16 MI Darussa`adah MI Swasta 111235060007 143 9 1 6 0 0
17 MTS Darussa`adah MTS Swasta 121235060007 54 9 2 3 1 1
18 RA Darussa`adah RA Swasta 101235060002 50 4 1 2 0 0
19 MI Islamiyah I MI Swasta 111235060008 281 1 1 15 0 0
20 MI Islamiyah II MI Swasta 111235060009 155 7 1 8 2 0
21 MI Islamiyah III MI Swasta 111235060010 2 1 1 0 0 0
22 RA Kusuma Mulia Pogar RA Swasta 101235060004 60 5 1 3 0 0
23 RA Kusuma Mulia Sukosari RA Swasta 101235060259 25 4 1 2 0 0
24 RA Kusuma Mulia Viii Sumbersuko RA Swasta 101235060005 40 4 1 3 0 0
25 RA Kusuma Mulia Xvi RA Swasta 101235060006 49 4 1 2 0 0
26 RA Kusuma Mulia Xvii RA Swasta 101235060010 41 5 1 2 0 0
27 RA Kusuma Mulia Xviii RA Swasta 101235060007 75 5 1 4 0 0
28 RA Kusuma Mulia Xx Al Ihsan RA Swasta 101235060011 101 7 1 4 1 0
29 RA Kusuma Mulia Xxi Al Islam RA Swasta 101235060008 38 4 1 2 0 0
30 RA Kusuma Mulya Sidodadi 2 RA Swasta 101235060003 34 4 1 2 0 0
31 RA Kusuma Mulya Xii Mashlahiyah Krecek RA Swasta 101235060009 72 6 1 4 0 0
32 MTS mashlahiyah MTS Swasta 121235060008 134 15 1 6 0 0
33 MI Mashlahiyah MI Swasta 111235060011 250 15 3 10 1 0
34 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235060013 282 11 1 13 1 1
35 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235060014 125 10 1 6 0 0
36 MTS Miftahul Huda MTS Swasta 121235060009 29 8 1 3 0 0
37 MI Muhammadiyah 2 Badas MI Swasta 111235060012 290 15 5 14 1 0
38 RA Muslimat Kusuma Mulia Xxii RA Swasta 101235060012 76 5 1 4 0 0
39 MTS Nidhomiyah MTS Swasta 121235060010 370 18 1 21 0 0
40 MI Nurul Jadid MI Swasta 111235060015 79 4 2 6 1 1
41 MI PSM Merak MI Swasta 111235060016 168 11 2 6 1 1
42 MI Riyadlut Tholibin MI Swasta 111235060017 88 10 1 6 1 0
43 MTS Sa Al Ihlas Averous MTS Swasta 121235060087 38 8 1 3 1 1
44 MTS Sabilil Muttaqin MTS Swasta 121235060092 42 14 1 3 1 1
45 MI Salafiyah MI Swasta 111235060018 144 9 1 9 0 0
46 MI Subulus Salam MI Swasta 111235060019 57 8 1 6 1 0
47 MI Taman Santri MI Swasta 111235060020 105 1 1 6 0 0
48 RA Taman Santri RA Swasta 101235060013 46 5 1 2 0 0
49 MI YPSM Mangiran MI Swasta 111235060021 196 20 1 10 0 0
Total 6,606 479 62 350 19 14*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.