Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Ringinrejo

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 5 Kediri MTS Negeri 121135060003 460 31 1 31 0 0
2 RA Al Hidayah RA Swasta 101235060202 39 3 1 2 0 0
3 MI Al Huda MI Swasta 111235060185 304 14 4 16 1 1
4 MI Al Islam MI Swasta 111235060186 146 8 1 6 1 0
5 RA Al-Islam Susuhbango RA Swasta 101235060203 46 4 1 2 0 0
6 MI Al Miftahiyah MI Swasta 111235060187 216 10 1 10 1 1
7 MI Ar Rosyaad MI Swasta 111235060188 212 12 1 10 0 0
8 MA Ar-Rosyaad MA Swasta 131235060028 66 20 1 10 0 0
9 RA Arrosyaad Balong RA Swasta 101235060204 50 4 1 3 0 0
10 MI Darul Huda Deyeng MI Swasta 111235060189 95 11 1 6 1 0
11 MI Da`watul Khoiriyah MI Swasta 111235060190 132 10 1 6 0 0
12 RA Da`watul Khoiriyah RA Swasta 101235060205 50 3 1 2 0 0
13 MI Hidayatul Ulum MI Swasta 111235060191 230 15 1 15 0 0
14 MI Hidayatus Sibyan MI Swasta 111235060192 174 10 1 8 1 0
15 RA Hidayatus Sibyan Seketip Deyeng RA Swasta 101235060206 53 3 1 2 0 0
16 MI Jami`atut Tholibin MI Swasta 111235060193 172 8 1 9 1 1
17 RA Kartini RA Swasta 101235060207 35 4 1 2 0 0
18 RA Km Hidayatul Ulum Ngampel RA Swasta 101235060209 55 4 1 2 0 0
19 RA Km Miftahul Huda Dawung RA Swasta 101235060210 89 7 1 8 0 0
20 RA Kusuma Mulia Al Huda RA Swasta 101235060208 99 6 1 6 0 0
21 RA Kusuma Mulia Darul Huda Deyeng RA Swasta 101235060211 46 6 1 2 0 0
22 RA Kusuma Mulia Jemekan RA Swasta 101235060212 37 3 1 2 0 0
23 RA Kusuma Mulia Purwodadi RA Swasta 101235060213 69 6 1 6 1 0
24 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235060194 372 16 1 13 0 0
25 RA Perwanida RA Swasta 101235060214 45 3 1 2 0 0
26 RA Perwanida Selorejo RA Swasta 101235060215 99 6 1 5 0 0
27 MI Raden Fatah MI Swasta 111235060195 263 16 3 11 0 0
28 MI Riyadul Badiah MI Swasta 111235060196 102 7 1 6 1 0
29 MI Roudlotut Tholibin MI Swasta 111235060197 140 8 1 6 1 0
30 MTS Sunan Ampel MTS Swasta 121235060078 176 18 1 9 1 1
31 MI Tarbiyatul Islam MI Swasta 111235060198 112 8 1 6 0 0
Total 4,184 284 36 224 10 4*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.