Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Kepung

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 7 Kediri MTS Negeri 121135060002 1,106 43 7 30 0 0
2 MTS Al-Qomar MTS Swasta 121235060027 74 13 3 4 1 0
3 MTS An-Nawawiyyah MTS Swasta 121235060028 181 13 1 19 1 1
4 MI As Salaam MI Swasta 111235060228 96 11 1 6 0 0
5 RA As-Salaam RA Swasta 101235060070 54 6 1 2 0 0
6 MI Darul Hikmah MI Swasta 111235060072 148 12 2 6 1 0
7 MI Futuhiyah MI Swasta 111235060073 106 11 1 6 0 0
8 MI Islamiyah MI Swasta 111235060074 162 10 3 6 1 2
9 MTS Islamiyah MTS Swasta 121235060029 114 23 1 6 0 0
10 MA Islamiyah Bulurejo MA Swasta 131235060008 142 16 1 9 0 0
11 RA Km. Bukaan Kepung RA Swasta 101235060072 21 1 1 4 0 0
12 RA Km Kencong Iv RA Swasta 101235060075 51 4 1 2 0 0
13 RA Km Manba`ul Ulum RA Swasta 101235060077 27 8 1 3 0 0
14 RA Km Pucanganom RA Swasta 101235060071 16 1 1 0 0 0
15 RA Km Senowo RA Swasta 101235060076 26 1 1 3 0 0
16 RA Kusuma Mulia Bulurejo RA Swasta 101235060073 13 3 1 5 0 0
17 RA Kusuma Mulia Jegles RA Swasta 101235060074 50 4 1 3 0 0
18 MA Maarif Nu Kepung MA Swasta 131235060009 464 29 1 19 0 0
19 MI Madrasah Ibtidaiyah At-Taufiq MI Swasta 111235060225 139 9 1 6 0 0
20 MI Manbaul Ulum MI Swasta 111235060075 102 13 1 6 0 0
21 MTS Manbaul Ulum MTS Swasta 121235060030 126 11 1 11 0 0
22 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235060076 215 14 1 11 1 1
23 MI Miftahul Mubtadiin MI Swasta 111235060077 145 9 2 6 1 1
24 MTS Mts Miftahul Huda MTS Swasta 121235060031 156 12 1 6 0 0
25 MI Mujahidin MI Swasta 111235060078 352 14 2 13 1 1
26 MTS Mujahidin MTS Swasta 121235060032 109 9 1 6 0 1
27 MA Mujtahidin MA Swasta 131235060010 48 5 1 3 1 1
28 MTS Mujtahidin MTS Swasta 121235060033 112 16 4 7 1 1
29 MI Nabatul Ulum MI Swasta 111235060079 383 20 2 17 1 1
30 MI Nidhomiyah MI Swasta 111235060080 238 11 1 10 0 0
31 RA Perwanida Kepung RA Swasta 101235060078 16 1 1 0 0 0
32 MTS Sunan Ampel MTS Swasta 121235060034 358 18 1 10 0 0
33 MI Taswirotul Ulum MI Swasta 111235060081 192 12 1 9 0 0
34 MTS Taswirotul Ulum MTS Swasta 121235060035 104 9 1 6 0 0
35 MI Taufiqiyatul Asna MI Swasta 111235060082 337 16 1 12 0 0
36 MTS Taufiqiyatul Asna MTS Swasta 121235060036 218 13 2 6 0 0
Total 6,201 421 54 278 10 10*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.