Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Pagu

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 8 Kediri MTS Negeri 121135060005 1,011 93 7 40 1 0
2 MI A`yunul Huda MI Swasta 111235060130 70 8 3 6 0 0
3 MA Hasan Muchyi MA Swasta 131235060017 254 13 2 18 1 2
4 MTS Hasan Muchyi MTS Swasta 121235060058 369 24 1 15 0 0
5 RA Km Al Hikmah RA Swasta 101235060134 60 6 1 3 0 0
6 RA Km A' Yunul Huda RA Swasta 101235060135 18 3 1 2 0 0
7 RA Km Subulul Mubtadiin RA Swasta 101235060136 26 4 1 2 0 0
8 MI Muhammadiyah 5 Pagu MI Swasta 111235060131 121 8 4 6 1 0
9 RA Muslimat Kusuma Mulia RA Swasta 101235060137 82 7 1 4 0 0
10 RA Perwanida Pagu RA Swasta 101235060140 127 11 1 6 0 0
11 RA Perwanida Tanjung RA Swasta 101235060141 69 5 1 4 0 0
12 MI Subulul Mubtadiin MI Swasta 111235060132 85 8 5 6 1 0
13 MTS Sunan Ampel MTS Swasta 121235060059 65 8 1 3 1 1
14 MI Sunan Ampel Wonorejo MI Swasta 111235060133 221 9 3 6 0 0
15 RA Tunas Shibyan RA Swasta 101235060138 62 4 1 6 0 0
16 MI Ypsm Bulupasar MI Swasta 111235060134 29 9 4 6 1 0
17 RA Ypsm Bulupasar RA Swasta 101235060139 35 1 3 2 0 0
Total 2,704 221 40 135 6 3*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.