Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Kras

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI 1 Kediri MI Negeri 111135060002 769 32 6 23 1 0
2 MTS 2 Kediri MTS Negeri 121135060004 1,124 78 23 33 0 0
3 RA Al Hikmah Rejomulyo RA Swasta 101235060262 24 5 1 2 0 0
4 MI Al Huda MI Swasta 111235060083 104 11 1 6 0 0
5 RA Al Huda Rejomulyo RA Swasta 101235060079 26 3 1 2 0 0
6 RA Ar Rodhiyah RA Swasta 101235060266 22 4 1 3 0 0
7 MI Barokah At-Tahdzib MI Swasta 111235060234 141 10 1 15 1 0
8 RA Barokah At-Tahdzib RA Swasta 101235060263 97 8 1 6 0 0
9 MI Darul Huda MI Swasta 111235060084 65 9 1 6 1 0
10 RA Darul Huda RA Swasta 101235060080 24 2 1 2 0 0
11 MTS Darussalam MTS Swasta 121235060037 27 7 1 3 1 0
12 MA Hidayatul Husna MA Swasta 131235060011 49 10 8 3 1 1
13 MI Hidayatul Husna MI Swasta 111235060085 26 8 1 6 0 0
14 MTS Jam`iyatul `ulum MTS Swasta 121235060039 97 12 1 5 1 0
15 RA Kusuma Mulia Krandang RA Swasta 101235060081 37 3 1 2 0 0
16 RA Kusuma Mulia Mojosari RA Swasta 101235060082 46 5 1 4 0 0
17 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235060086 88 10 1 6 1 0
18 MTS Mts Hidayatul Husna MTS Swasta 121235060038 22 8 1 19 0 1
19 MI Muhammadiyah 3 Kras MI Swasta 111235060087 153 10 1 8 0 0
20 RA Muslimat Nu Kusuma Mulia RA Swasta 101235060083 16 3 1 2 0 0
21 MI Plus Madania MI Swasta 111235060233 123 12 1 10 1 0
22 RA Psm Kanigoro RA Swasta 101235060084 199 9 1 9 0 0
23 MI Tarbiyatul Islam MI Swasta 111235060088 130 8 1 6 1 0
Total 3,409 267 57 181 9 2*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.