Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Mojo

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA Abdulloh MA Swasta 131235060013 176 9 1 7 0 0
2 MTS Abdulloh MTS Swasta 121235060043 318 20 2 14 0 0
3 RA Al Fatah RA Swasta 101235060090 67 4 1 2 0 0
4 MTS Al Hasan Maarif MTS Swasta 121235060044 141 16 1 8 0 0
5 RA Al - Hidayah RA Swasta 101235060091 8 2 1 0 0 0
6 RA Al Husna Ngetrep RA Swasta 101235060258 15 1 3 2 0 0
7 MI Aswaja I MI Swasta 111235060093 126 9 1 7 1 0
8 MI Aswaja II MI Swasta 111235060094 48 11 1 6 1 0
9 RA Baiturrahman RA Swasta 101235060260 7 1 1 0 0 0
10 MI Darul Huda MI Swasta 111235060095 106 8 1 6 0 0
11 MI Darussalam MI Swasta 111235060096 57 7 1 6 1 1
12 MI Inhadlut Tholibin MI Swasta 111235060097 50 9 1 6 0 0
13 RA Islamiyah RA Swasta 101235060089 35 3 1 2 0 0
14 RA Jabal Nur RA Swasta 101235060257 23 3 1 2 0 0
15 RA Km Al Fattah Kasreman RA Swasta 101235060092 26 2 1 2 0 0
16 RA Km Bakalan RA Swasta 101235060093 41 3 1 3 0 0
17 RA Km Besuk RA Swasta 101235060094 68 4 1 2 0 0
18 RA Km Kedawung I RA Swasta 101235060095 8 3 1 2 0 0
19 RA Km Kedawung Ii RA Swasta 101235060096 13 1 1 2 0 0
20 RA Km Kedawung Iii RA Swasta 101235060097 9 4 1 2 0 0
21 RA Km Kopen RA Swasta 101235060103 36 4 1 2 0 0
22 RA Km Kraton I RA Swasta 101235060108 27 3 1 0 0 0
23 RA Km Kraton Ii RA Swasta 101235060109 12 3 1 2 0 0
24 RA Km Mlati RA Swasta 101235060098 18 1 2 3 0 0
25 RA Km Mojo RA Swasta 101235060099 34 1 1 2 0 0
26 RA Km Mondo RA Swasta 101235060248 69 3 1 4 0 0
27 RA Km Ngaglik RA Swasta 101235060100 47 4 1 2 0 0
28 RA Km Nur Huda Selorejo RA Swasta 101235060111 8 2 1 0 0 0
29 RA Km Setono Pundung RA Swasta 101235060101 36 3 1 2 0 0
30 RA Km Sukoanyar I RA Swasta 101235060114 21 1 1 2 0 0
31 RA Km Sukoanyar Ii RA Swasta 101235060115 1 3 1 2 0 0
32 RA Km Sukoanyar Iii RA Swasta 101235060116 25 1 3 2 0 0
33 RA Km Tambibendo RA Swasta 101235060102 35 4 1 2 0 0
34 RA Km Tritis RA Swasta 101235060247 1 2 1 2 0 0
35 MA Maarif MA Swasta 131235060032 107 13 1 4 0 1
36 RA Maesan RA Swasta 101235060110 1 4 1 0 0 0
37 MI Mafatihul Huda MI Swasta 111235060099 198 12 3 6 1 0
38 MI Mambaul Akhlaq MI Swasta 111235060100 91 10 1 6 1 0
39 MI Manbaul Hikmah MI Swasta 111235060101 136 10 1 6 1 1
40 MI Manbaul Khoirot MI Swasta 111235060102 138 9 1 6 0 0
41 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235060103 86 8 1 8 0 0
42 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235060104 104 9 1 6 0 0
43 MI Mi Maarif MI Swasta 111235060098 83 7 2 6 0 0
44 MI Misriu Al Fattah MI Swasta 111235060105 91 9 1 6 1 0
45 MI Misriu Al Hasan MI Swasta 111235060106 88 9 1 6 1 0
46 MTS Misriu Al Hasan MTS Swasta 121235060046 71 10 1 4 1 1
47 MTS MTs Al Mujahidin MTS Swasta 121235060045 47 10 1 3 0 0
48 MI Nurul Auliya MI Swasta 111235060107 180 9 1 6 0 0
49 RA Nurul Auliya RA Swasta 101235060112 26 4 1 3 0 0
50 MI Psm Baran MI Swasta 111235060108 193 10 1 6 0 0
51 RA Psm Baran RA Swasta 101235060113 37 5 1 2 1 0
52 MI Psm Tempursari MI Swasta 111235060109 89 8 1 6 1 0
53 RA Ra Km Kranding I RA Swasta 101235060104 17 1 1 3 0 0
54 RA Ra Km Kranding Ii RA Swasta 101235060105 7 1 1 2 0 0
55 RA Ra Km Kranding Iii RA Swasta 101235060106 19 1 1 2 0 0
56 RA Ra Km Kranding Iv RA Swasta 101235060107 10 1 1 2 0 0
57 MI Raudlatut Tholabah MI Swasta 111235060110 302 15 1 15 1 2
58 MI Riyadlotul Uqul MI Swasta 111235060111 192 10 1 9 0 0
59 MI Roudlotul Mubtadiin MI Swasta 111235060112 102 8 1 6 1 0
60 MI Salafiyatul Ulum MI Swasta 111235060113 29 8 1 7 0 0
61 MI Subulus Salam MI Swasta 111235060114 126 11 1 6 1 0
62 MI Sunan Giri MI Swasta 111235060115 146 9 1 6 0 0
63 MA Sunan Kalijogo MA Swasta 131235060014 864 31 1 30 0 0
64 MTS Sunan Kalijogo MTS Swasta 121235060047 1,378 54 3 34 0 0
65 MTS Sunan Muria MTS Swasta 121235060048 158 11 1 6 0 0
66 MTS Ypsm Baran MTS Swasta 121235060049 161 15 1 7 0 0
Total 6,989 487 77 333 14 6*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.