Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Kalidawir

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI 1 Tulungagung MI Negeri 111135040007 459 31 8 20 1 0
2 MTS 2 Tulungagung MTS Negeri 121135040003 1,104 65 16 36 2 4
3 MTS Ahlussunnah Wal Jama~ah MTS Swasta 121235040010 224 20 1 20 0 0
4 RA Al Falah RA Swasta 101235040016 34 4 1 3 0 0
5 RA Al Hidayah RA Swasta 101235040017 15 5 1 2 0 0
6 MI Al Hidayah 02 MI Swasta 111235040017 147 11 1 8 1 0
7 RA Al Hikmah RA Swasta 101235040018 41 4 1 2 1 0
8 MI Al Huda MI Swasta 111235040018 126 9 1 6 1 1
9 RA Al Huda RA Swasta 101235040019 46 4 1 3 0 0
10 RA Al Khodijah RA Swasta 101235040023 43 3 1 2 0 0
11 RA Al-Khodijah 01 Betak RA Swasta 101235040022 74 5 1 4 1 0
12 RA Al Khodijah 02 RA Swasta 101235040103 47 3 1 3 0 0
13 MA Al Muslihun MA Swasta 131235040007 115 13 1 6 0 0
14 RA Arrohmah RA Swasta 101235040025 46 3 1 2 0 0
15 RA Ar Rohmah RA Swasta 101235040024 54 4 1 3 0 0
16 RA Ba Aisyiyah RA Swasta 101235040015 26 4 1 2 0 0
17 MI Darul Muttaqin MI Swasta 111235040019 81 6 1 6 0 0
18 RA Darul Muttaqin RA Swasta 101235040026 20 4 1 2 0 0
19 MI Darul Ulum Kalibatur MI Swasta 111235040020 160 7 1 6 0 0
20 MI Darul Ulum Salakkembang MI Swasta 111235040021 106 9 1 6 1 1
21 MI Darussa`adah MI Swasta 111235040022 220 17 1 12 1 1
22 RA Darussa`adah RA Swasta 101235040027 72 4 1 2 0 0
23 MI Darussalamah MI Swasta 111235040023 116 8 1 6 0 0
24 MI Hidayatuth Tholibin MI Swasta 111235040024 109 9 1 7 0 0
25 RA Islamiyah RA Swasta 101235040029 27 3 1 2 0 0
26 MI Islamiyah Kalidawir MI Swasta 111235040025 77 9 1 6 1 0
27 MI Mambaul Hikam MI Swasta 111235040026 82 9 1 6 1 2
28 MI MI Al Hidayah 01 MI Swasta 111235040016 202 10 1 12 0 0
29 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235040028 147 11 1 9 0 0
30 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235040027 180 10 1 6 1 0
31 MI MI RIYADLOTUL UQUL JOHO MI Swasta 111235040034 120 9 1 6 1 0
32 MI Muhammadiyah MI Swasta 111235040029 61 9 1 6 1 1
33 RA Muta`allimin RA Swasta 101235040030 65 6 1 4 0 0
34 MI Nurul Iman MI Swasta 111235040030 118 11 2 6 1 0
35 MI Nurul Ulum MI Swasta 111235040031 75 8 1 7 1 0
36 MI Panca Hidayah MI Swasta 111235040032 63 8 1 6 0 0
37 RA Ra Al Huda RA Swasta 101235040021 61 7 1 6 0 0
38 RA Ra Al - Huda RA Swasta 101235040020 29 5 1 2 0 0
39 RA Ra Al Wathoniyah RA Swasta 101235040014 166 16 1 8 0 0
40 RA Ra Darussalamah RA Swasta 101235040028 45 4 1 3 0 0
41 RA Ra Nurul Iman Karangtalun RA Swasta 101235040031 51 4 1 2 0 0
42 RA Ra Nurul Ulum RA Swasta 101235040032 27 3 1 2 0 0
43 RA Ra Panca Hidayah RA Swasta 101235040033 20 3 1 2 0 0
44 RA Ra Roudhotul Huda RA Swasta 101235040034 57 4 1 3 0 0
45 MI Roudlotul Muta`alimin MI Swasta 111235040033 78 9 1 6 1 0
46 MI Roudlotut Tholibin MI Swasta 111235040035 83 8 1 9 0 0
47 MI Sukorejo Kulon MI Swasta 111235040036 57 9 2 7 1 0
48 MTS Sunan Kalijogo MTS Swasta 121235040011 175 23 1 12 0 0
49 MI Tarbiyatussibyan MI Swasta 111235040037 169 10 1 8 0 0
50 RA Tarbiyatussibyan RA Swasta 101235040035 91 5 1 5 0 0
Total 5,811 465 74 320 18 10*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.