Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Kauman

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA Ahmad Dahlan MA Swasta 131235020018 31 8 1 3 0 0
2 MTS Ahmad Dahlan MTS Swasta 121235020023 25 8 1 3 0 0
3 RA Al-Islam Maron RA Swasta 101235020124 25 4 1 2 0 0
4 RA Al-Misbah RA Swasta 101235020128 16 4 1 2 0 0
5 MA Al Mukarrom MA Swasta 131235020020 213 17 4 9 1 2
6 MTS Al Mukarrom MTS Swasta 121235020024 194 4 1 8 0 0
7 MA Darul Fikri MA Swasta 131235020019 197 12 3 18 0 0
8 MI Darul Fikri MI Swasta 111235020034 271 20 2 14 1 1
9 MTS Darul Fikri MTS Swasta 121235020025 282 14 3 14 0 0
10 RA Darul Fikri RA Swasta 101235020125 117 7 1 5 0 0
11 RA Hasanuddin RA Swasta 101235020126 11 2 1 2 0 0
12 MI Miftahul Jannah MI Swasta 111235020035 34 11 1 6 0 0
13 MI Miftahurrohman MI Swasta 111235020036 11 7 1 6 0 0
14 MA Miftahussalam MA Swasta 131235020043 82 11 1 3 0 0
15 RA Muslimat N U 050 Subulul Huda RA Swasta 101235020133 155 12 1 6 0 0
16 RA Muslimat N U 077 Carat RA Swasta 101235020129 29 5 1 2 0 0
17 RA Muslimat N U 109 Al Mukarrom RA Swasta 101235020127 71 4 1 2 0 0
18 RA Perwanida Ngrandu RA Swasta 101235020130 26 3 1 2 0 0
19 RA Perwanida Sukosari RA Swasta 101235020131 18 3 1 2 0 0
20 MI Terpadu Amaanatul Ummah MI Swasta 111235020091 89 11 1 6 0 0
Total 1,897 167 28 115 2 3*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.