Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Slahung

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI 3 Ponorogo MI Negeri 111135020005 374 27 6 17 1 2
2 MA Al - Akbar MA Swasta 131235020056 35 7 1 3 1 1
3 MTS Al - Akbar MTS Swasta 121235020073 34 10 1 4 0 0
4 MA Al Hasanah MA Swasta 131235020041 73 11 2 4 0 0
5 MTS Al Hasanah MTS Swasta 121235020054 147 16 1 5 0 0
6 MTS Al-Istiqomah MTS Swasta 121235020055 18 10 1 3 0 0
7 MA Arrisalah MA Swasta 131235020042 269 34 1 22 0 0
8 MTS Arrisalah MTS Swasta 121235020056 137 29 1 16 0 0
9 RA Bakti V Broto RA Swasta 101235020232 32 4 1 2 0 0
10 RA Bakti V I I I Hidayatur Rohmah RA Swasta 101235020234 27 1 1 2 0 0
11 RA Bazis Crabak RA Swasta 101235020231 38 4 1 2 0 0
12 MTS Darul Fattah MTS Swasta 121235020057 130 15 2 8 0 0
13 MA Diponegoro MA Swasta 131235020049 5 1 1 3 0 0
14 MTS Diponegoro MTS Swasta 121235020058 4 16 1 3 1 0
15 RA Joyonegoro RA Swasta 101235020260 20 2 1 2 0 0
16 MI Kanzul Huda MI Swasta 111235020065 174 12 2 13 1 1
17 MI Miftahussalam MI Swasta 111235020066 184 11 2 15 0 0
18 MTS Miftahussalam MTS Swasta 121235020059 133 13 1 6 0 2
19 RA Muslimat N U 020 Gundik RA Swasta 101235020233 33 2 1 2 0 0
20 RA Muslimat N U 061 Miftahussalam RA Swasta 101235020235 82 4 1 4 0 0
21 MI Nabatul Huda MI Swasta 111235020067 34 8 1 6 1 1
22 RA Pas Bina Tazkia RA Swasta 101235020262 37 4 1 2 0 0
23 RA P S M Janti RA Swasta 101235020236 110 10 1 6 0 0
24 MA Terpadu Joyonegoro MA Swasta 131235020054 53 23 1 3 0 0
25 MI Terpadu Joyonegoro MI Swasta 111235020090 22 9 1 5 0 0
Total 2,205 283 34 158 5 7*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.