Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Tulakan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI 1 Pacitan MI Negeri 111135010005 203 21 3 12 0 0
2 MI 2 Pacitan MI Negeri 111135010004 133 16 4 9 0 0
3 RA Aisyiyah Bungur 1 RA Swasta 101235010055 18 3 1 2 0 0
4 RA Aisyiyah Bungur 2 RA Swasta 101235010056 7 3 1 1 0 0
5 RA Aisyiyah Gasang RA Swasta 101235010057 15 3 1 1 0 0
6 RA Aisyiyah Jatigunung 1 RA Swasta 101235010058 25 3 1 2 0 0
7 RA Aisyiyah Jatigunung 2 RA Swasta 101235010059 18 3 1 1 0 0
8 RA Aisyiyah Jatigunung 3 RA Swasta 101235010060 23 4 1 2 0 0
9 RA Aisyiyah Kalikuning 1 RA Swasta 101235010087 15 2 1 1 0 0
10 RA Aisyiyah Kalikuning 2 RA Swasta 101235010063 19 3 1 1 0 0
11 RA Aisyiyah Kalikuning 3 RA Swasta 101235010062 25 3 1 2 0 0
12 RA Aisyiyah Kluwih 1 RA Swasta 101235010064 9 4 1 1 0 0
13 RA Aisyiyah Nglaran 1 RA Swasta 101235010065 10 4 1 1 0 0
14 RA Aisyiyah Nglaran 2 RA Swasta 101235010066 10 4 1 1 0 0
15 RA Aisyiyah Ngumbul RA Swasta 101235010067 15 4 1 1 0 0
16 RA Aisyiyah Padi 2 RA Swasta 101235010069 28 3 1 4 0 0
17 RA Aisyiyah Padi 3 RA Swasta 101235010070 23 2 1 1 0 0
18 RA Aisyiyah Padi 4 RA Swasta 101235010071 10 3 1 1 0 0
19 RA Aisyiyah Tulakan RA Swasta 101235010072 82 6 1 4 0 0
20 RA Aisyiyah Wonoanti 1 RA Swasta 101235010073 15 3 1 1 0 0
21 RA Aisyiyah Wonoanti 2 RA Swasta 101235010074 25 3 1 2 0 0
22 RA Aisyiyah Wonoanti 3 RA Swasta 101235010075 18 2 1 1 0 0
23 RA Al Choiriyah Padi 1 RA Swasta 101235010068 25 2 1 2 0 0
24 RA Al Hidayah Kluwih RA Swasta 101235010083 13 2 1 1 0 0
25 RA Al Mutaqin RA Swasta 101235010091 8 2 1 1 0 0
26 RA Ar - Rohmah Kalikuning RA Swasta 101235010080 9 1 1 0 0 0
27 RA BINA ISLAMI RA Swasta 101235010105 1 3 1 1 0 0
28 RA DARUSSALAM RA Swasta 101235010099 10 3 1 2 0 0
29 RA Khoiru Amanah Jetak RA Swasta 101235010061 15 3 1 1 0 0
30 MTS Ma`arif 017 Kalikuning MTS Swasta 121235010047 53 11 2 19 1 1
31 MTS Ma`arif 01 Tulakan MTS Swasta 121235010034 88 23 1 8 0 0
32 MA Ma`arif 02 Tulakan MA Swasta 131235010011 60 12 1 5 0 0
33 MTS Ma`arif 16 Ngelo MTS Swasta 121235010035 39 13 1 12 2 3
34 MTS Ma`arif Al Hidayah Ketro MTS Swasta 121235010043 80 14 1 6 1 2
35 MA Ma`arif Kalikuning MA Swasta 131235010015 63 9 6 3 1 2
36 MI Mi Muhammadiyah Jatigunung 3 MI Swasta 111235010084 50 11 1 6 0 0
37 MI MI Muhammadiyah Wonoanti I MI Swasta 111235010098 65 8 1 7 0 0
38 MTS Muhammadiyah 02 Tulakan MTS Swasta 121235010032 88 17 1 4 1 2
39 MTS Muhammadiyah 05 Kalikuning MTS Swasta 121235010033 188 7 1 9 1 2
40 MA Muhammadiyah 2 Tulakan MA Swasta 131235010010 62 24 1 4 0 0
41 MI Muhammadiyah Bubakan MI Swasta 111235010079 135 15 1 8 1 2
42 MI Muhammadiyah Bungur MI Swasta 111235010080 57 10 1 8 0 0
43 MI Muhammadiyah Gasang MI Swasta 111235010081 47 7 1 6 0 0
44 MI Muhammadiyah Jatigunung 1 MI Swasta 111235010082 73 12 1 6 0 0
45 MI Muhammadiyah Jatigunung 2 MI Swasta 111235010083 27 9 1 6 0 0
46 MI Muhammadiyah Jetak MI Swasta 111235010085 79 14 1 6 0 0
47 MI Muhammadiyah Kalikuning 1 MI Swasta 111235010086 73 10 1 6 0 0
48 MI Muhammadiyah Kalikuning III MI Swasta 111235010088 86 10 1 6 0 0
49 MI Muhammadiyah Kluwih 2 MI Swasta 111235010090 54 13 1 6 0 0
50 MI Muhammadiyah Kluwih I MI Swasta 111235010089 72 11 1 6 1 0
51 MI Muhammadiyah Nglaran 1 MI Swasta 111235010091 45 9 1 6 0 0
52 MI Muhammadiyah Nglaran 2 MI Swasta 111235010092 53 10 1 6 0 0
53 MI Muhammadiyah Ngumbul MI Swasta 111235010093 80 13 1 6 1 1
54 MI Muhammadiyah Padi 1 MI Swasta 111235010094 57 13 1 6 0 0
55 MI Muhammadiyah Padi 2 MI Swasta 111235010095 96 9 2 6 0 0
56 MI Muhammadiyah Padi 3 MI Swasta 111235010096 102 10 1 6 0 0
57 MI Muhammadiyah Padi 4 MI Swasta 111235010097 97 11 1 6 0 0
58 MI Muhammadiyah Wonoanti 2 MI Swasta 111235010099 64 10 1 6 1 0
59 MI Muhammadiyah Wonoanti 3 MI Swasta 111235010100 59 11 1 7 0 0
60 MI Nu Al Mutaqin MI Swasta 111235010101 20 6 1 6 0 0
61 MI Nu Darussalam MI Swasta 111235010103 30 7 1 6 0 0
62 RA Salsabila RA Swasta 101235010093 16 2 1 1 0 0
63 MTS Terpadu As Shiddieq MTS Swasta 121235010048 158 16 1 8 0 1
64 MTS TERPADU NURUL HUDA MTS Swasta 121235010051 37 15 1 5 1 3
Total 3,280 520 76 288 12 19*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.