Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Tegalombo

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA Aisyiyah 02 Ngreco RA Swasta 101235010086 23 2 1 2 0 0
2 RA Aisyiyah Kemuning RA Swasta 101235010076 25 3 1 2 0 0
3 MA Al Fattah MA Swasta 131235010008 86 16 4 7 0 0
4 MTS Al Fattah Tahunan MTS Swasta 121235010031 182 19 5 7 0 5
5 RA Al Firdaus RA Swasta 101235010085 18 1 1 0 0 0
6 RA Al Ulum RA Swasta 101235010049 26 5 1 1 0 0
7 MA Babussalam MA Swasta 131235010016 1 1 1 0 0 0
8 MTS Babussalam Kasihan MTS Swasta 121235010038 11 13 1 3 1 1
9 MTS MTs Muhammadiyah 01 Tegalombo MTS Swasta 121235010029 37 22 1 6 1 2
10 MA Muhammadiyah 01 Tegalombo MA Swasta 131235010009 134 12 1 9 0 0
11 MTS Muhammadiyah 08 Kasihan MTS Swasta 121235010030 205 19 1 11 0 0
12 MI Muhammadiyah Kasihan 2 MI Swasta 111235010068 60 9 1 7 1 0
13 MI Muhammadiyah Kasihan 3 MI Swasta 111235010069 41 7 1 6 1 0
14 MI Muhammadiyah Kasihan 4 MI Swasta 111235010070 54 7 1 6 1 0
15 MI Muhammadiyah Kasihan 5 MI Swasta 111235010071 39 9 1 6 0 0
16 MI Muhammadiyah Kasihan I MI Swasta 111235010067 145 15 1 14 0 0
17 MI Muhammadiyah Kebondalem MI Swasta 111235010074 27 3 1 0 0 0
18 MTS Muhammadiyah Kemuning MTS Swasta 121235010046 15 12 1 2 0 0
19 MI Muhammadiyah Kemuning 1 MI Swasta 111235010072 20 10 1 0 0 0
20 MI Muhammadiyah Kemuning 2 MI Swasta 111235010073 32 9 1 6 1 0
21 MI Muhammadiyah Ngreco MI Swasta 111235010075 39 8 1 6 0 0
22 MI Muhammadiyah Ploso 1 MI Swasta 111235010076 24 7 1 6 0 0
23 MI Muhammadiyah Ploso 2 MI Swasta 111235010077 41 9 1 6 0 0
24 MI Muhammadiyah Pucangombo MI Swasta 111235010078 56 10 1 6 0 0
25 RA Perwanida Kasihan RA Swasta 101235010051 16 1 1 0 0 0
26 RA Perwanida Kemuning RA Swasta 101235010052 39 4 1 2 0 0
27 RA Perwanida Pucangombo RA Swasta 101235010050 33 4 1 2 0 0
28 RA QURROTA A'YUN RA Swasta 101235010102 6 1 1 0 0 0
29 RA Tunas Melati Pucangombo RA Swasta 101235010053 8 2 1 2 0 0
Total 1,443 240 36 125 6 8*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.