Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Arjosari

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA Akhyatul Muslim Borang RA Swasta 101235010078 28 6 1 1 0 0
2 MA Al Falah Karangrejo MA Swasta 131235010001 64 15 1 8 0 0
3 MTS Al Falah Karangrejo MTS Swasta 121235010004 92 18 3 6 0 0
4 RA Al Firdaus RA Swasta 101235010095 6 2 1 1 0 0
5 RA Al Hikmah Gembong RA Swasta 101235010001 13 3 1 1 0 0
6 RA Al Istiqomah 2 RA Swasta 101235010092 1 1 1 0 0 0
7 RA An-Nur Gembong RA Swasta 101235010006 8 3 1 1 0 0
8 RA Az-Zahra RA Swasta 101235010005 6 4 1 2 0 0
9 RA Baitus Sa`adah Temon RA Swasta 101235010004 12 3 1 2 0 0
10 RA Bustanussubban Jatimalang RA Swasta 101235010003 21 4 1 2 0 0
11 MA Darul Huda MA Swasta 131235010020 28 4 1 3 0 0
12 MTS Darul Huda MTS Swasta 121235010040 25 10 1 3 0 0
13 MI Guppi Borang MI Swasta 111235010001 62 13 1 6 0 0
14 MI Guppi Gembong MI Swasta 111235010002 103 14 1 6 0 0
15 MI Guppi Jatimalang MI Swasta 111235010003 109 9 1 8 0 0
16 MTS Guppi Jetiskidul MTS Swasta 121235010003 59 27 1 5 1 1
17 MI Guppi Jetis Kidul MI Swasta 111235010004 24 10 1 6 0 0
18 MI Guppi Karanggede MI Swasta 111235010005 21 9 1 6 0 0
19 MI Guppi Karangrejo MI Swasta 111235010006 53 15 1 6 0 0
20 MI Guppi Kedungbendo MI Swasta 111235010007 40 9 1 6 0 0
21 MI Guppi Mlati MI Swasta 111235010008 25 8 1 12 0 0
22 MI Guppi Pagutan MI Swasta 111235010009 18 9 1 6 0 0
23 MI Guppi Sedayu 1 MI Swasta 111235010010 61 10 1 6 0 0
24 MI Guppi Sedayu 2 MI Swasta 111235010011 36 12 1 6 1 0
25 MI GUPPI TEMON MI Swasta 111235010012 39 9 1 6 0 0
26 RA Irba Az-Zain Sedayu RA Swasta 101235010007 5 1 1 0 0 0
27 MTS Ma`arif 12 Sedayu MTS Swasta 121235010050 30 12 1 3 1 1
28 MA Ma`arif Gembong MA Swasta 131235010017 50 12 1 3 0 0
29 MTS Ma`arif Gembong MTS Swasta 121235010005 69 15 1 4 0 0
30 MA Ma`arif Mlati MA Swasta 131235010019 24 20 1 3 0 0
31 MTS Ma`arif Mlati MTS Swasta 121235010006 21 11 1 3 0 0
32 RA Muslimat Sedayu RA Swasta 101235010002 1 1 1 0 0 0
33 RA NURUL FALAH RA Swasta 101235010104 10 1 1 6 0 0
34 MA Pembangunan Kikil MA Swasta 131235010002 138 26 1 9 0 0
35 MTS Pembangunan Kikil MTS Swasta 121235010002 347 40 2 24 1 0
36 MTS Pondok Tremas MTS Swasta 121235010001 829 51 1 29 0 0
Total 2,478 417 39 199 4 2*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.