Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Pacitan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 1 Pacitan MTS Negeri 121135010001 676 50 3 27 1 5
2 MI 3 Pacitan MI Negeri 111135010003 467 38 7 20 0 0
3 RA Aisyiyah Baleharjo RA Swasta 101235010030 77 7 1 4 0 0
4 RA Aisyiyah Pacitan RA Swasta 101235010029 122 17 1 6 0 0
5 RA Aisyiyah Tanjungsari RA Swasta 101235010032 3 1 1 0 0 0
6 MA Al-Anwar MA Swasta 131235010006 56 13 1 3 0 0
7 MTS Al-Anwar MTS Swasta 121235010026 62 11 1 6 0 0
8 RA Al-Huda RA Swasta 101235010031 82 8 1 6 0 0
9 MI Al Huda Ploso MI Swasta 111235010044 430 26 2 19 1 0
10 MA Al-Istiqomah MA Swasta 131235010013 37 16 2 12 2 4
11 RA Al-Istiqomah Kembang RA Swasta 101235010082 17 4 1 2 0 0
12 RA Al-Muhajirin Sidoharjo RA Swasta 101235010034 18 2 1 2 0 0
13 MTS Al Qalam MTS Swasta 121235010049 33 10 1 3 0 0
14 MA Al-Qalam MA Swasta 131235010018 26 12 1 4 0 0
15 MI Guppi Bangunsari MI Swasta 111235010046 28 10 1 6 0 0
16 MI Guppi Ponggok MI Swasta 111235010047 78 12 1 7 0 0
17 MI Guppi Semanten MI Swasta 111235010048 30 8 1 6 0 0
18 RA Guppi Sidoharjo RA Swasta 101235010033 25 4 1 2 0 0
19 MI Guppi Tanjungsari MI Swasta 111235010049 15 8 1 6 0 0
20 RA Guppi Widoro RA Swasta 101235010036 17 3 1 2 0 0
21 MI GUPPI WIDORO MI Swasta 111235010050 35 10 1 6 0 0
22 MTS Ma`arif 02 Pacitan MTS Swasta 121235010025 75 29 1 5 0 0
23 MA MA Ma`arif Pacitan MA Swasta 131235010005 94 28 1 10 0 0
24 MI MIS AL- ISTIQOMAH MI Swasta 111235010102 12 1 1 5 0 0
25 MI Muhammadiyah Baleharjo MI Swasta 111235010045 26 11 1 6 0 0
26 MA Nahdlatussubban MA Swasta 131235010021 39 16 1 3 1 0
27 MA Pacitan MA Negeri 131135010001 711 45 19 37 0 0
28 RA Perwanida Semanten RA Swasta 101235010088 15 2 1 2 0 0
29 RA Perwanida Sidoharjo RA Swasta 101235010035 71 9 1 5 0 0
Total 3,377 411 57 222 5 9*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.