Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Harau

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA Al Kautsar Muhammadiyah Lima Puluh Kota MA Swasta 131213070010 42 24 1 14 1 1
2 RA AR-RAUDHAH LIL UMMAH RA Swasta 101213070021 22 3 1 2 0 0
3 MTS Batu Balang MTS Swasta 121213070007 15 12 1 3 1 0
4 MTS Pi Al-Ikhlas Taram MTS Swasta 121213070008 45 18 2 3 1 0
5 MA Plus Tiga Batur MA Swasta 131213070005 56 10 4 3 1 1
6 MTS Ppm Al Kautsar MTS Swasta 121213070009 229 22 4 11 1 1
7 RA Ra Al Falah RA Swasta 101213070017 70 4 1 3 0 0
8 RA Ra Harapan Ibu RA Swasta 101213070002 21 4 1 4 0 0
9 MTS Rantau Panjang MTS Swasta 121213070010 54 10 1 3 0 0
10 RA Ra Perwanida RA Swasta 101213070001 40 5 1 3 0 0
11 MA Syech Addimin Arradji MA Swasta 131213070006 30 10 3 3 1 1
12 MTS Syech Addimin Ar-Radji MTS Swasta 121213070011 59 10 1 4 1 1
13 MTS Tiga Batur MTS Swasta 121213070012 55 14 2 8 1 0
Total 738 146 23 64 8 5*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.