Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Tilatang Kamang

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 1 Agam MTS Negeri 121113060011 416 37 5 14 1 0
2 MA 2 Agam MA Negeri 131113060005 301 40 15 14 1 5
3 MI 5 Agam MI Negeri 111113060004 76 15 1 6 1 0
4 RA Al Hidayah Situmbuk RA Swasta 101213060002 49 5 1 2 0 0
5 MA Asy-Syarif MA Swasta 131213060013 90 13 1 9 1 1
6 MTS Asy-Syarif Sidang Koto Laweh MTS Swasta 121213060024 127 21 1 14 0 0
7 MA MAS PP Mu`allimin Muhammadiyah Sawah Dangka MA Swasta 131213060024 111 15 1 10 0 0
8 MTS MTsS PP Mu`allimin Muhammadiyah Sawah Dangka MTS Swasta 121213060043 526 34 1 27 1 0
9 RA Perwanida RA Swasta 101213060004 22 1 1 2 0 0
10 MA PPTI Gobah MA Swasta 131213060012 48 9 1 3 1 2
11 MTS TI Gobah MTS Swasta 121213060025 76 10 1 5 1 1
12 MA Ti Kapau MA Swasta 131213060014 26 7 1 5 1 0
13 MTS TI Kapau MTS Swasta 121213060026 42 8 1 3 1 3
Total 1,910 215 31 114 9 12*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.