Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Kubung

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA 1 Solok MA Negeri 131113020001 635 58 23 24 1 5
2 MI 1 Solok MI Negeri 111113020003 232 24 7 12 0 0
3 MTS 2 Solok MTS Negeri 121113020002 811 82 15 31 1 1
4 MA Aliyah Nagari Gantuang Ciri MA Swasta 131213020010 56 13 1 3 0 0
5 RA Arrahman RA Swasta 101213020048 50 5 1 2 0 0
6 RA Ikhlas Dw Depaq Subarang RA Swasta 101213020030 15 3 1 2 0 0
7 RA Ikhsal Saok Laweh RA Swasta 101213020022 60 6 1 3 0 0
8 RA Masjid Raya Salayo RA Swasta 101213020033 14 5 1 0 0 0
9 RA Pk3A Panyakalan RA Swasta 101213020049 15 2 1 1 0 0
10 RA Raudhatul Athfal Nagari Gantung Ciri RA Swasta 101213020055 18 2 1 1 0 0
11 MI Subarang Koto Baru MI Swasta 111213020004 84 14 1 6 0 0
12 MTS Tsanawiyah Arrahimiyah Selayo MTS Swasta 121213020020 48 18 1 4 1 3
13 MTS Tsanawiyah Muhammadiyah Bukit Kili MTS Swasta 121213020010 67 6 1 13 1 1
14 MTS Tsanawiyah Muhammadiyah Panyakalan MTS Swasta 121213020003 48 15 1 3 1 1
15 MTS Tsanawiyah Nagari Gantuang Ciri MTS Swasta 121213020025 107 9 2 6 0 0
16 MTS Tsanawiyah Yaspi Koto Baru MTS Swasta 121213020013 31 17 2 5 0 0
17 RA Uswathun Hasanah RA Swasta 101213020024 1 1 1 0 0 0
Total 2,292 280 61 116 5 11*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.