Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Lembah Gumanti

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA 3 Solok MA Negeri 131113020003 347 36 6 16 1 0
2 MI 3 Solok MI Negeri 111113020002 266 18 5 21 0 0
3 MTS 3 Solok MTS Negeri 121113020003 703 43 10 26 0 0
4 MI 4 Solok MI Negeri 111113020001 256 19 4 13 0 0
5 RA Aisyiah Lipek Pageh RA Swasta 101213020038 33 3 1 2 0 0
6 RA Dr.m.natsir RA Swasta 101213020018 50 3 2 4 0 0
7 RA Nurul Hikmah S.nanam RA Swasta 101213020040 20 2 1 1 0 0
8 MI Nurul Huda Sapan MI Swasta 111213020006 104 10 1 6 0 0
9 RA Ra.ipm Sungai Nanam RA Swasta 101213020017 61 4 1 3 0 0
10 MTS Tsanawiyah Nurul Ilmi Salimpat MTS Swasta 121213020028 78 18 2 6 0 0
11 MTS Tsanawiyah Pp Dr M Natsir MTS Swasta 121213020019 100 32 1 7 0 0
Total 2,018 188 34 105 1 0



*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.