Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Pamekasan

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Sudimoro 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
2 Batumarmar 0 0 7 0 0 0 0 0 7 7
3 Batu Marmar 52 0 26 0 16 0 5 0 99 99
4 Galis 12 1 1 0 5 0 3 1 21 22
5 Kadur 20 0 18 1 14 0 10 1 62 63
6 Larangan 27 0 16 0 14 0 10 0 67 67
7 Pademawu 34 0 5 1 6 2 2 3 47 50
8 Pakong 22 0 11 1 6 0 3 1 42 43
9 Palengaan 42 0 55 0 37 0 27 0 161 161
10 Pamekasan 26 0 4 1 7 0 8 1 45 46
11 Pasean 61 1 54 0 19 0 9 1 143 144
12 Pegantenan 43 0 34 0 20 0 11 0 108 108
13 Proppo 36 0 31 0 14 0 5 0 86 86
14 Tlanakan 31 0 14 0 15 0 5 0 65 65
15 Waru 49 0 43 0 21 0 7 0 120 120
16 Kadur 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 456 2 319 4 194 2 106 8 1.075 1.083

Data Guru Kab/Kota Pamekasan

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Siswa Kab/Kota Pamekasan

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Sudimoro 0 0 0 0 0 0 42 46 42 46 88
2 Batumarmar 0 0 304 296 0 0 0 0 304 296 600
3 Batu Marmar 173 1.371 970 897 866 802 394 341 2.403 3.411 5.814
4 Galis 54 380 118 159 293 390 118 247 583 1.176 1.759
5 Kadur 98 455 690 903 656 716 372 542 1.816 2.616 4.432
6 Larangan 133 714 637 755 596 611 531 577 1.897 2.657 4.554
7 Pademawu 336 862 142 169 344 335 902 1.011 1.724 2.377 4.101
8 Pakong 26 489 443 433 610 784 319 823 1.398 2.529 3.927
9 Palengaan 295 2.077 2.951 2.817 4.046 3.585 3.903 3.748 11.195 12.227 23.422
10 Pamekasan 294 1.397 182 161 919 872 757 891 2.152 3.321 5.473
11 Pasean 353 867 1.805 1.826 690 682 358 393 3.206 3.768 6.974
12 Pegantenan 166 1.160 1.218 1.178 780 1.091 460 803 2.624 4.232 6.856
13 Proppo 56 856 1.411 1.333 808 877 278 312 2.553 3.378 5.931
14 Tlanakan 39 664 438 488 533 500 219 268 1.229 1.920 3.149
15 Waru 233 1.157 1.747 1.829 1.035 1.134 564 549 3.579 4.669 8.248
16 KADUR 12 18 0 0 0 0 0 0 12 18 30
Total 2.268 12.467 13.056 13.244 12.176 12.379 9.217 10.551 36.717 48.641 85.358

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Pamekasan

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Pamekasan

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Sudimoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0
2 Batumarmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 11 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Batu Marmar 45 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 16 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 94 9 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 30 9 0 1 0 0
4 Galis 22 5 0 0 0 0 19 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 0 0 0 0
5 Kadur 28 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 27 0 6 2 0 4 0 0 1 0 0 49 17 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 52 8 2 3 2 0
6 Larangan 51 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 18 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 75 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 45 13 1 4 0 0
7 Pademawu 71 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 22 0 0 1 0 0 16 6 0 1 0 0 38 16 9 1 0 0 6 0 0 1 0 0
8 Pakong 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 19 0 1 0 3 79 0 0 0 0 0 28 6 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 1 0 0
9 Palengaan 91 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 75 11 20 3 0 0 0 0 0 0 0 293 28 0 17 2 1 0 0 0 0 0 0 270 21 5 6 1 0
10 Palengaan 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1 0 0
11 Pamekasan 75 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 3 1 1 0 3 14 1 1 0 0 71 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 48 20 3 2 1 0
12 Pamekasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pasean 70 15 4 0 0 0 9 0 0 1 0 0 256 58 9 22 2 0 0 0 0 0 0 0 74 11 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 67 5 0 4 0 0
14 Pegantenan 27 30 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 131 53 12 8 3 0 0 0 0 0 0 0 99 11 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 54 6 0 2 0 0
15 Proppo 28 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 43 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 71 13 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 24 3 0 3 0 0
16 Proppo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tlanakan 11 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 19 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 85 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 3 0 0
18 Waru 65 20 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 242 36 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 131 11 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 43 4 0 0 1 0
19 Kadur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.