Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Madiun

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Balerejo 6 0 2 1 0 0 1 1 9 10
2 Dagangan 14 0 9 1 2 0 2 1 27 28
3 Dolopo 15 1 9 1 4 1 1 3 29 32
4 Geger 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
5 Geger 16 0 5 0 4 0 3 0 28 28
6 Gemarang 9 0 1 0 2 0 0 0 12 12
7 Jiwan 8 1 5 1 1 0 0 2 14 16
8 Kare 9 0 1 1 1 0 1 1 12 13
9 Kebonsari 22 1 16 2 4 2 5 5 47 52
10 Madiun 3 0 4 0 1 0 0 0 8 8
11 Mejayan 2 0 2 1 0 1 0 2 4 6
12 Pilangkenceng 3 0 2 1 1 0 1 1 7 8
13 Saradan 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
14 Saradan 8 0 3 2 2 0 1 2 14 16
15 Sawahan 5 0 4 0 1 0 0 0 10 10
16 Wonoasri 7 1 3 0 2 0 0 1 12 13
17 Wungu 5 0 2 1 1 0 0 1 8 9
Total 132 4 69 12 26 4 16 20 243 263

Data Guru Kab/Kota Madiun

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Siswa Kab/Kota Madiun

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Balerejo 76 90 85 80 114 97 39 22 314 289 603
2 Dagangan 88 392 969 924 426 468 58 34 1.541 1.818 3.359
3 Dolopo 64 596 1.216 1.194 551 497 82 175 1.913 2.462 4.375
4 Geger 0 0 100 74 0 0 0 0 100 74 174
5 Geger 106 583 515 486 157 146 103 138 881 1.353 2.234
6 Gemarang 56 215 5 20 26 37 0 0 87 272 359
7 Jiwan 130 316 584 644 345 282 0 0 1.059 1.242 2.301
8 Kare 84 134 7 5 187 191 36 96 314 426 740
9 Kebonsari 123 850 1.422 1.339 776 790 383 666 2.704 3.645 6.349
10 Madiun 77 153 458 410 26 32 0 0 561 595 1.156
11 Mejayan 72 88 132 112 367 272 137 283 708 755 1.463
12 Pilangkenceng 33 72 115 97 241 247 40 48 429 464 893
13 Saradan 0 0 0 0 0 0 88 134 88 134 222
14 Saradan 141 238 200 215 371 280 37 47 749 780 1.529
15 Sawahan 54 132 314 320 1 1 0 0 369 453 822
16 Wonoasri 60 155 533 528 72 81 0 0 665 764 1.429
17 Wungu 25 143 105 93 370 359 0 0 500 595 1.095
Total 1.189 4.157 6.760 6.541 4.030 3.780 1.003 1.643 12.982 16.121 29.103

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Madiun

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Madiun

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Balerejo 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
2 Dagangan 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 13 5 7 0 0 26 0 0 0 1 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0
3 Dolopo 37 1 0 1 0 0 21 0 0 1 0 0 92 6 0 3 0 0 28 0 0 0 0 0 13 4 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
4 Geger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Geger 42 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 0 1 0 0
6 Gemarang 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jiwan 22 3 0 0 0 0 18 0 0 1 0 0 43 4 0 3 1 0 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jiwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kare 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0
10 Kebonsari 41 16 0 4 0 0 17 0 0 1 0 0 158 13 4 10 2 0 41 0 4 1 0 0 23 7 0 1 0 0 73 0 0 0 0 0 30 5 0 2 1 0
11 Madiun 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mejayan 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 15 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pilangkenceng 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 20 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0
14 Saradan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
15 Saradan 22 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 1 3 0 0 19 0 3 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
16 Sawahan 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Wonoasri 17 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 20 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Wungu 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 17 0 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.