Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Pasaman Barat

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Gunung Tuleh 3 0 2 1 5 0 4 1 14 15
2 Kinali 12 1 0 1 2 1 1 3 15 18
3 Koto Balingka 1 0 0 1 8 0 4 1 13 14
4 Lembah Malintang 2 0 3 1 5 1 3 2 13 15
5 Lembah Melintang 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 Luhak Nan Duo 7 0 0 0 6 0 2 0 15 15
7 Pasaman 7 0 1 1 6 1 2 2 16 18
8 Ranah Batahan 5 0 0 0 9 1 3 1 17 18
9 Sasak Ranah Pasisie 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
10 Sungai Aur 0 0 0 1 4 0 2 1 6 7
11 Sungai Beremas 1 1 1 1 1 1 0 3 3 6
12 Talamau 7 0 1 0 5 1 3 1 16 17
13 Kinali 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 48 2 8 7 53 6 24 15 133 148

Data Guru Kab/Kota Pasaman Barat

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Gunung Tuleh 0 3 2 14 34 36 25 17 61 70 131
2 Kinali 1 42 4 20 34 67 15 35 54 164 218
3 Koto Balingka 0 5 0 0 47 91 11 42 58 138 196
4 Koto Balingka 0 0 0 0 9 7 0 0 9 7 16
5 Lembah Malintang 0 4 11 57 38 99 38 48 87 208 295
6 Lembah Melintang 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
7 Luhak Nan Duo 0 21 0 0 28 36 5 11 33 68 101
8 Pasaman 0 21 2 8 34 73 17 31 53 133 186
9 Ranah Batahan 0 8 0 0 50 69 28 46 78 123 201
10 Sasak Ranah Pasisie 0 0 0 0 16 23 0 0 16 23 39
11 Sungai Aur 0 0 0 0 4 13 0 0 4 13 17
12 Sungai Aur 0 0 0 0 26 42 6 38 32 80 112
13 Sungai Beremas 0 4 10 47 19 29 25 23 54 103 157
14 Talamau 0 13 5 11 33 63 34 42 72 129 201
15 Kinali 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 1 130 34 157 372 648 204 333 611 1.268 1.879

Data Siswa Kab/Kota Pasaman Barat

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Gunung Tuleh 39 79 63 25 410 372 184 149 696 625 1.321
2 Kinali 242 257 182 178 571 619 175 262 1.170 1.316 2.486
3 Koto Balingka 16 58 0 0 446 413 99 68 561 539 1.100
4 Lembah Malintang 40 34 663 644 593 741 225 687 1.521 2.106 3.627
5 Lembah Melintang 30 99 0 0 0 0 0 0 30 99 129
6 Luhak Nan Duo 139 115 0 0 236 147 65 27 440 289 729
7 Pasaman 94 100 30 30 792 875 186 224 1.102 1.229 2.331
8 Ranah Batahan 73 123 0 0 780 741 242 279 1.095 1.143 2.238
9 Sasak Ranah Pasisie 0 0 0 0 151 57 0 0 151 57 208
10 Sungai Aur 0 0 0 0 277 281 46 39 323 320 643
11 Sungai Beremas 15 37 466 346 171 213 265 364 917 960 1.877
12 Talamau 102 105 77 59 342 346 190 220 711 730 1.441
13 KINALI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 790 1.008 1.481 1.282 4.769 4.805 1.677 2.319 8.717 9.414 18.131

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Pasaman Barat

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Gunung Tuleh 0 3 0 2 3 8 0 5 3 18 21
2 Kinali 1 11 4 2 6 9 4 5 15 27 42
3 Koto Balingka 0 1 0 0 5 9 1 7 6 17 23
4 Koto Balingka 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
5 Lembah Malintang 0 2 5 5 7 10 7 8 19 25 44
6 Lembah Melintang 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 Luhak Nan Duo 0 7 0 0 0 8 2 1 2 16 18
8 Pasaman 0 7 0 1 4 13 4 6 8 27 35
9 Ranah Batahan 0 5 0 0 3 9 1 5 4 19 23
10 Sasak Ranah Pasisie 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
11 Sungai Aur 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3 4
12 Sungai Aur 0 0 0 0 3 7 0 2 3 9 12
13 Sungai Beremas 0 1 3 7 1 1 3 2 7 11 18
14 Talamau 0 7 1 1 4 7 4 7 9 22 31
15 Kinali 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 1 47 13 18 37 87 26 48 688 1.468 277

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Pasaman Barat

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Gunung Tuleh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 1 1 0
2 Kinali 20 1 0 0 0 0 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 2 0 0 16 3 0 1 0 0 16 0 0 2 0 0 11 0 0 1 0 0
3 Koto Balingka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 19 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 1 0
4 Koto Balingka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lembah Malintang 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 10 0 1 0 0 17 3 0 1 0 0 30 6 2 1 1 1 12 9 0 0 0 0 19 5 0 1 1 0
6 Lembah Melintang 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Luhak Nan Duo 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0
8 Pasaman 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 42 0 0 1 0 0 29 0 0 3 0 0 11 0 0 1 0 0 7 0 0 1 0 0
9 Ranah Batahan 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 4 3 1 1 0 6 0 0 1 0 0 20 0 0 3 0 0
10 Sasak Ranah Pasisie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sungai Aur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sungai Aur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 10 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0
13 Sungai Beremas 2 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 12 1 1 0 1 0 3 8 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 10 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Talamau 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 9 4 2 1 0 10 0 0 1 0 0 9 0 3 1 2 0
15 Kinali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.


*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.