Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Solok Selatan

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Koto Parik Gadang Diateh 12 0 3 1 1 0 1 1 17 18
2 Pauah Duo 1 3 0 1 2 0 0 4 3 7
3 Pauh Duo 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 Sangir 7 1 5 1 5 1 1 3 18 21
5 Sangir Balai Janggo 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2
6 Sangir Batang Hari 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3
7 Sangir Jujuan 1 1 0 1 0 0 1 2 2 4
8 Sungai Pagu 4 2 1 2 1 1 1 5 7 12
9 Sangir 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 28 7 10 6 11 2 6 15 55 70

Data Guru Kab/Kota Solok Selatan

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Siswa Kab/Kota Solok Selatan

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Koto Parik Gadang Diateh 132 215 106 98 110 131 37 39 385 483 868
2 Pauah Duo 0 1 239 227 280 318 0 0 519 546 1.065
3 Pauh Duo 27 54 0 0 0 0 0 0 27 54 81
4 Sangir 160 217 286 260 505 589 116 138 1.067 1.204 2.271
5 Sangir Balai Janggo 0 0 0 0 53 45 35 13 88 58 146
6 Sangir Batang Hari 0 0 20 24 125 89 112 95 257 208 465
7 Sangir Jujuan 49 22 93 88 144 135 59 59 345 304 649
8 Sungai Pagu 64 105 205 164 508 530 192 236 969 1.035 2.004
9 SANGIR 9 8 0 0 0 0 0 0 9 8 17
Total 441 622 949 861 1.725 1.837 551 580 3.666 3.900 7.566

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Solok Selatan

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Solok Selatan

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Koto Parik Gadang Diateh 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2 Pauah Duo 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pauah Duo 0 0 0 0 0 0 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pauh Duo 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sangir 19 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 22 5 6 2 0 0 18 0 0 0 0 0 17 8 0 0 1 0 10 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
6 Sangir Balai Janggo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
7 Sangir Batang Hari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
8 Sangir Jujuan 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sangir Jujuan 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
10 Sungai Pagu 5 4 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 22 9 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 17 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
11 Sangir 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.