Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Kepulauan Mentawai

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Pagai Utara 1 0 1 0 1 0 0 0 3 3
2 Seberut Barat Daya 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Siberut Selatan 2 0 0 0 1 0 1 0 4 4
4 Siberut Utara 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
5 Sikakap 1 0 0 1 0 0 1 1 2 3
6 Sipora Selatan 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 Sipora Utara 8 0 0 1 0 0 1 1 9 10
Total 15 0 1 2 3 0 3 2 22 24

Data Guru Kab/Kota Kepulauan Mentawai

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Siswa Kab/Kota Kepulauan Mentawai

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Pagai Utara 17 13 75 60 11 17 0 0 103 90 193
2 Seberut Barat Daya 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 20
3 Siberut Selatan 36 64 0 0 47 3 20 0 103 67 170
4 Siberut Utara 0 0 0 0 30 25 0 0 30 25 55
5 Sikakap 24 15 0 0 80 68 14 11 118 94 212
6 Sipora Selatan 8 19 0 0 0 0 0 0 8 19 27
7 Sipora Utara 121 116 0 0 122 51 24 20 267 187 454
Total 206 247 75 60 290 164 58 31 629 502 1.131

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Kepulauan Mentawai

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Kepulauan Mentawai

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Pagai Utara 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Seberut Barat Daya 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siberut Selatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4 Siberut Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sikakap 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
6 Sipora Selatan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sipora Utara 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sipora Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.