Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Pasaman

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Bonjol 1 1 0 1 1 0 2 2 4 6
2 Dua Koto 1 0 0 1 2 0 3 1 6 7
3 Lubuk Sikaping 6 0 1 1 1 1 0 2 8 10
4 Mapat Tunggul 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
5 Padang Gelugur 0 1 4 0 2 0 2 1 8 9
6 Panti 0 0 1 1 1 0 1 1 3 4
7 Rao 0 0 0 1 1 0 1 1 2 3
8 Rao Selatan 1 0 1 0 1 1 1 1 4 5
9 Rao Utara 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
10 Simpang Alahan Mati 2 0 0 0 1 0 0 0 3 3
11 Tigo Nagari 5 0 0 0 1 0 0 0 6 6
Total 16 2 8 5 12 2 10 9 46 55

Data Guru Kab/Kota Pasaman

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Siswa Kab/Kota Pasaman

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Bonjol 17 19 90 92 301 383 40 38 448 532 980
2 Dua Koto 0 20 0 0 261 291 96 75 357 386 743
3 Lubuk Sikaping 156 290 21 8 395 589 252 443 824 1.330 2.154
4 Mapat Tunggul 0 0 44 50 0 0 0 0 44 50 94
5 Padang Gelugur 0 0 363 321 67 83 32 23 462 427 889
6 Panti 0 0 83 62 375 557 35 26 493 645 1.138
7 Rao 0 0 0 0 561 783 34 63 595 846 1.441
8 Rao Selatan 13 17 34 49 374 368 250 395 671 829 1.500
9 Rao Utara 0 0 0 0 30 41 0 0 30 41 71
10 Simpang Alahan Mati 26 40 0 0 0 1 0 0 26 41 67
11 Tigo Nagari 63 60 0 0 46 79 0 0 109 139 248
Total 275 446 635 582 2.410 3.175 739 1.063 4.059 5.266 9.325

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Pasaman

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Pasaman

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Bonjol 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0
2 Dua Koto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 2 0 0
3 Lubuk Sikaping 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 26 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mapat Tunggul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Padang Gelugur 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 1 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
6 Panti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 27 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
7 Rao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6 4 1 0 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0
8 Rao Selatan 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 3 0 0 0 9 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0
9 Rao Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Simpang Alahan Mati 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tigo Nagari 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.