Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Agam

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Ampek Angkek 0 0 0 1 3 0 2 1 5 6
2 Ampek Nagari 3 1 1 1 2 0 1 2 7 9
3 Banuhampu 0 1 0 1 3 1 2 3 5 8
4 Baso 0 0 0 1 2 0 2 1 4 5
5 Canduang 1 1 0 1 4 0 3 2 8 10
6 Iv Koto 0 0 0 1 2 0 2 1 4 5
7 Kamang Magek 1 1 0 1 3 0 3 2 7 9
8 Lubuk Basung 6 0 1 2 4 1 2 3 13 16
9 Malalak 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
10 Matur 0 1 0 1 2 0 1 2 3 5
11 Palembayan 2 1 0 0 5 0 0 1 7 8
12 Palupuh 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
13 Sungai Pua 0 0 0 0 3 0 2 0 5 5
14 Tanjung Mutiara 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2
15 Tanjung Raya 1 1 0 1 7 2 2 4 10 14
16 Tilatang Kamang 2 1 0 1 4 1 4 3 10 13
Total 16 8 3 13 46 5 26 26 91 117

Data Guru Kab/Kota Agam

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Ampek Angkek 0 0 0 0 31 90 19 26 50 116 166
2 Ampek Nagari 0 10 10 28 16 47 1 6 27 91 118
3 Banuhampu 0 0 1 12 36 96 36 43 73 151 224
4 Baso 0 0 0 0 22 42 7 17 29 59 88
5 Canduang 0 3 2 13 52 72 24 24 78 112 190
6 Iv Koto 0 0 0 0 17 56 13 20 30 76 106
7 Kamang Magek 0 3 1 10 22 68 16 30 39 111 150
8 Lubuk Basung 0 15 0 7 31 89 13 37 44 148 192
9 Malalak 0 0 1 12 0 0 0 0 1 12 13
10 Matur 0 0 4 11 28 64 5 8 37 83 120
11 Palembayan 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
12 Palembayan 0 1 4 11 14 27 0 0 18 39 57
13 Palupuh 0 0 0 0 3 8 0 0 3 8 11
14 Sungai Pua 0 0 0 0 19 22 15 14 34 36 70
15 Tanjung Mutiara 0 0 0 0 12 37 0 0 12 37 49
16 Tanjung Raya 0 5 5 12 50 108 46 83 101 208 309
17 Tilatang Kamang 0 6 1 14 41 69 27 57 69 146 215
Total 0 47 29 130 394 895 222 365 645 1.437 2.082

Data Siswa Kab/Kota Agam

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Ampek Angkek 0 0 0 0 602 567 185 209 787 776 1.563
2 Ampek Nagari 55 95 127 126 192 202 63 6 437 429 866
3 Banuhampu 0 0 80 62 845 868 339 404 1.264 1.334 2.598
4 Baso 0 0 0 0 264 290 25 32 289 322 611
5 Canduang 16 18 121 106 797 702 336 256 1.270 1.082 2.352
6 IV Koto 0 0 0 0 352 394 64 59 416 453 869
7 Kamang Magek 25 20 109 77 401 391 62 94 597 582 1.179
8 Lubuk Basung 37 170 65 58 600 515 132 125 834 868 1.702
9 Malalak 0 0 41 50 0 0 0 0 41 50 91
10 Matur 0 0 98 91 305 351 24 45 427 487 914
11 Palembayan 23 52 60 44 165 142 0 0 248 238 486
12 Palupuh 0 0 0 0 10 6 0 0 10 6 16
13 Sungai Pua 0 0 0 0 155 139 41 66 196 205 401
14 Tanjung Mutiara 0 0 0 0 249 269 0 0 249 269 518
15 Tanjung Raya 13 20 28 42 473 590 217 467 731 1.119 1.850
16 Tilatang Kamang 36 35 48 28 626 561 234 342 944 966 1.910
Total 205 410 777 684 6.036 5.987 1.722 2.105 8.740 9.186 17.926

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Agam

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Ampek Angkek 0 0 0 0 4 9 4 4 8 13 21
2 Ampek Nagari 0 3 2 2 5 5 0 2 7 12 19
3 Banuhampu 0 0 1 1 8 17 8 13 17 31 48
4 Baso 0 0 0 0 0 7 1 1 1 8 9
5 Canduang 0 1 1 1 8 11 2 6 11 19 30
6 Iv Koto 0 0 0 0 3 6 0 3 3 9 12
7 Kamang Magek 0 1 0 1 3 10 0 3 3 15 18
8 Lubuk Basung 1 5 1 1 10 15 4 6 16 27 43
9 Malalak 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
10 Matur 0 0 2 3 1 6 0 1 3 10 13
11 Palembayan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Palembayan 0 1 6 1 3 4 0 0 9 6 15
13 Palupuh 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
14 Sungai Pua 0 0 0 0 0 4 0 2 0 6 6
15 Tanjung Mutiara 0 0 0 0 6 7 0 0 6 7 13
16 Tanjung Raya 0 1 0 3 7 6 11 11 18 21 39
17 Tilatang Kamang 0 2 0 1 2 7 8 11 10 21 31
Total 1 15 13 15 60 115 38 63 757 1.645 320

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Agam

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Ampek Angkek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 39 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 2 0 0
2 Ampek Nagari 6 0 0 0 0 0 53 7 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
3 Banuhampu 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 4 0 1 0 0 78 0 0 2 0 0 3 10 0 1 0 0 27 0 0 0 0 0
4 Baso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
5 Canduang 2 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1 0 0 33 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 3 0 0
6 Iv Koto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 1 0 0 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0
7 Kamang Magek 0 3 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 0 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1 0 0
8 Lubuk Basung 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 15 14 0 1 0 0 19 1 0 1 1 0 9 0 0 1 0 0 3 4 0 0 1 0
9 Malalak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Matur 0 0 0 0 0 0 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 12 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
11 Palembayan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Palembayan 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Palupuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sungai Pua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 0 0 1
15 Tanjung Mutiara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13 4 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tanjung Raya 2 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 41 0 0 8 0 0 28 1 0 2 0 0 8 0 0 2 0 0
17 Tilatang Kamang 0 4 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 0 35 14 0 3 0 0 14 0 0 1 0 0 18 9 0 3 0 0

*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.


*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.