Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Padang Pariaman

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 2 X 11 Enam Lingkung 2 0 0 0 1 0 0 0 3 3
2 2 X 11 Enam Lingkung 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
3 2 X 11 Kayu Tanam 1 0 0 1 2 0 1 1 4 5
4 Batang Anai 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5 Batang Gasan 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
6 Enam Lingkung 3 1 0 0 1 0 0 1 4 5
7 Iv Koto Aur Malintang 0 0 0 1 2 1 0 2 2 4
8 Lubuk Alung 5 0 0 0 1 0 0 0 6 6
9 Nan Sabaris 3 1 2 1 1 0 0 2 6 8
10 Padang Sago 1 1 0 1 0 0 0 2 1 3
11 Patamuan 2 0 0 1 0 0 0 1 2 3
12 Sintuk Toboh Gadang 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2
13 Sungai Geringging 0 1 0 1 2 0 2 2 4 6
14 Sungai Limau 3 0 0 0 3 1 0 1 6 7
15 Ulakan Tapakis 1 1 1 1 0 0 1 2 3 5
16 Vii Koto Sungai Sariak 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2
17 Vii Koto Sungai Sariak 4 0 0 0 2 0 1 0 7 7
18 V Koto Kp Dalam 3 0 0 1 1 0 1 1 5 6
19 V Koto Timur 2 0 1 1 0 0 1 1 4 5
20 Sintuk Toboh Gadang 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Total 33 5 4 10 18 4 8 19 63 82

Data Guru Kab/Kota Padang Pariaman

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Siswa Kab/Kota Padang Pariaman

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 2 x 11 Enam Lingkung 33 22 0 0 156 148 0 0 189 170 359
2 2 X 11 Enam Lingkung 0 0 0 0 0 0 22 26 22 26 48
3 2 X 11 Kayu Tanam 0 1 0 0 317 299 60 59 377 359 736
4 Batang Anai 34 48 0 0 0 0 0 0 34 48 82
5 Batang Gasan 0 0 0 0 26 21 0 0 26 21 47
6 Enam Lingkung 26 38 61 58 46 42 0 0 133 138 271
7 IV Koto Aur Malintang 0 0 0 0 56 68 73 127 129 195 324
8 Lubuk Alung 27 24 0 0 43 35 0 0 70 59 129
9 Nan Sabaris 27 44 181 145 343 405 0 0 551 594 1.145
10 Padang Sago 0 9 49 55 88 62 0 0 137 126 263
11 Patamuan 39 49 0 0 208 245 0 0 247 294 541
12 Sintuk Toboh Gadang 0 0 0 0 112 123 198 459 310 582 892
13 Sungai Geringging 0 0 41 25 212 232 100 33 353 290 643
14 Sungai Limau 27 15 0 0 200 186 62 92 289 293 582
15 Ulakan Tapakis 0 1 147 113 128 143 70 89 345 346 691
16 Vii Koto Sungai Sariak 0 8 0 0 30 17 0 0 30 25 55
17 VII Koto Sungai Sariak 81 77 0 0 86 45 54 51 221 173 394
18 V Koto Kp Dalam 44 29 0 0 206 190 4 0 254 219 473
19 V Koto Timur 0 2 24 15 110 101 42 11 176 129 305
20 SINTUK TOBOH GADANG 0 0 0 0 0 0 112 150 112 150 262
Total 338 367 503 411 2.367 2.362 797 1.097 4.005 4.237 8.242

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Padang Pariaman

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Padang Pariaman

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 2 X 11 Enam Lingkung 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 X 11 Enam Lingkung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 X 11 Enam Lingkung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0
4 2 X 11 Kayu Tanam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
5 Batang Anai 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Batang Gasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Enam Lingkung 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Iv Koto Aur Malintang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lubuk Alung 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nan Sabaris 9 0 0 2 0 0 6 0 0 1 0 0 2 11 0 1 0 0 21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Padang Sago 2 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Patamuan 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sintuk Toboh Gadang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sungai Geringging 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0
15 Sungai Limau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2 0 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ulakan Tapakis 0 0 0 0 0 0 12 8 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
17 Vii Koto Sungai Sariak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vii Koto Sungai Sariak 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0
19 Vii Koto Sungai Sariak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 V Koto Kp Dalam 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
21 V Koto Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 V Koto Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0
23 Sintuk Toboh Gadang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.