Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Tanah Datar

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Batipuh 1 0 1 2 3 0 2 2 7 9
2 Batipuh Selatan 0 0 1 1 4 1 4 2 9 11
3 Lima Kaum 1 0 1 1 3 1 0 2 5 7
4 Linatu Buo Utara 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Linatu Buo Utara 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Lintau Buo 0 0 0 1 1 0 1 1 2 3
7 Lintau Buo Utara 0 0 0 0 3 1 2 1 5 6
8 Padang Ganting 2 0 0 1 0 0 1 1 3 4
9 Pariangan 0 0 0 1 3 0 2 1 5 6
10 Rambatan 2 0 1 1 5 0 3 1 11 12
11 Salimpaung 1 0 0 3 0 0 2 3 3 6
12 Sepuluh Koto 0 0 0 1 5 0 4 1 9 10
13 Sungai Tarab 1 1 0 1 2 0 1 2 4 6
14 Sungayang 1 0 0 1 1 1 0 2 2 4
15 Tanjung Baru 1 2 0 1 2 0 1 3 4 7
16 Tanjung Emas 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
Total 12 3 4 17 32 4 23 24 71 95

Data Guru Kab/Kota Tanah Datar

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Siswa Kab/Kota Tanah Datar

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Batipuh 12 21 4 1 448 452 32 37 496 511 1.007
2 Batipuh Selatan 0 0 58 40 228 224 199 237 485 501 986
3 Lima Kaum 13 8 62 48 312 377 413 587 800 1.020 1.820
4 Linatu Buo Utara 9 11 0 0 0 0 0 0 9 11 20
5 Linatu Buo Utara 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15
6 Lintau Buo 0 0 0 0 430 417 0 1 430 418 848
7 Lintau Buo Utara 0 0 0 0 222 189 86 123 308 312 620
8 Padang Ganting 0 16 0 0 83 98 54 54 137 168 305
9 Pariangan 0 0 0 0 243 191 56 70 299 261 560
10 Rambatan 2 28 22 23 332 228 36 48 392 327 719
11 Salimpaung 8 9 0 0 341 335 33 54 382 398 780
12 Sepuluh Koto 0 0 0 0 511 357 122 131 633 488 1.121
13 Sungai Tarab 12 13 228 233 173 201 12 10 425 457 882
14 Sungayang 11 11 0 0 185 200 162 180 358 391 749
15 Tanjung Baru 9 15 152 141 172 123 21 14 354 293 647
16 Tanjung Emas 0 0 0 0 275 319 0 0 275 319 594
Total 76 147 526 486 3.955 3.711 1.226 1.546 5.783 5.890 11.673

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Tanah Datar

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Tanah Datar

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Batipuh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 26 3 0 1 0 0 28 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0
2 Batipuh Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 13 0 0 1 0 0 31 3 0 3 0 0 17 0 0 0 0 0 12 2 0 3 0 0
3 Lima Kaum 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 19 0 0 2 0 0 55 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Linatu Buo Utara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Linatu Buo Utara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lintau Buo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lintau Buo Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lintau Buo Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0
9 Padang Ganting 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0
10 Pariangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 0 0 0 0 25 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 2 0 0
11 Rambatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 5 0 0 1 0 0 19 8 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0
12 Salimpaung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
13 Sepuluh Koto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1 0 0 37 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 1 0 0
14 Sungai Tarab 2 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 1 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Sungayang 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tanjung Baru 2 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 1 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0
17 Tanjung Emas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.